Publicacions

Càritas té un triple compromís en l’àmbit de la comunicació, com és informar sobre l’acció que desenvolupem, denunciar les situacions d’injustícia i les causes que generen pobresa i exclusió, i sensibilitzar la comunitat cristiana i la societat en general envers l’exclusió social.

Les publicacions de Càritas Catalunya són eines que informen sobre la nostra activitat, afavoreixen la comprensió de la realitat, alhora que denuncien les injustícies.

Publicacions de Càritas Catalunya

Actualment, Càritas Catalunya disposa de quatre línies de publicacions:

Les memòries anuals

 

Veure vídeo-resum de la roda de premsa per la presentació de la Memòria 2022:

VEURE RESUM PRESENTACIÓ

Veure vídeo-resum de la roda de premsa per la presentació de la Memòria 2021:

VEURE RESUM PRESENTACIÓ

 

Veure vídeo-resum de la roda de premsa per la presentació de la Memòria 2019:

 

VEURE RESUM PRESENTACIÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La col·lecció Dossiers

   
 

 

 
 
 
 
La col·lecció institucional

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Els informes FOESSA – Catalunya

exclusió i desenvolupament social a catalunya 2021

exclusió i desenvolupament social a catalunya 2018Resum de l’Informe sobre Exclusió i desenvolupament social a Catalunya 2018

Publicacions de les Càritas diocesanes catalanes

Els Observatoris de la Realitat Social de Càritas Diocesana de Barcelona, Càritas Diocesana de Girona i Càritas Diocesana de Terrassa periòdicament es publiquen dossiers temàtics. Si els vols consultar, ho pots fer a través dels següents enllaços:

Càritas Diocesana de BarcelonaCàritas Diocesana de GironaCàritas Diocesana de Terrassa

 

 

Publicacions de Cáritas Española i de la Fundación FOESSA

Càritas també compta amb una editorial pròpia, Cáritas Española Editores, amb diferents col·leccions. Les pots consultar a:

www.caritas.es/que-decimos/publicaciones

Pots consultar les publicacions de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada)  a:

www.foessa.es/publicaciones 

 

 

Altres publicacions