Transparència

La publicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern determina les obligacions de transparència de les associacions i fundacions que exerceixen majoritàriament les seves activitats a Catalunya i que perceben fons públics. Aquest nova Llei afecta la nostra organització, ja que som una entitat de règim especial que percep fons privats i també ajuts públics. 

Càritas Catalunya fa públiques diferents informacions com a exercici de transparència i rendició de comptes, tant davant dels seus col·laboradors i col·laboradores, com davant la ciutadania. La informació habitual que fa pública és la següent:

1. Informació institucional i organitzativa.

 

2. Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial.

3. Gestió administrativa: contractes, convenis i ajuts i subvencions.


Contractes per serveis
  • Agpograf
  • Baraka Technology
  • Datem
  • Entrelíneas Auditores
  • Institut Qualitas
  • MicroPlanet
  • Saba Infraestructures
  • Signes & Co
  • WorlCoo

Convenis de col·laboració
  • Col·legi d’Aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Catalunya
  • Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
  • Contraria del Cava Sant Sadurní
  • Editorial Teide, SA
  • Fundació Centre Català de Solidaritat-CECAS
  • Fundació Institut de Microcirurgia Ocular-IMO
  • Fundación FOESSA
  • Generalitat de Catalunya. Agència de l’Habitatge de Catalunya
  • Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia
  • MicroBank
  • Mútua Intercomarcal
  • Saba Infraestructures

Ajuts i subvencions

Actualment, Càritas Catalunya no rep ajuts o subvencions públiques. Les Càritas diocesanes sí que tenen ajuts de les diferents administracions públiques.

Càritas Catalunya rep el suport d’algunes entitats privades que confien en la seva acció social al servei dels més desafavorits


Patrimoni

Càritas Catalunya no disposa de patrimoni immobiliari propi.

 

Com fem pública la informació?

Càritas ho fa a través de:

  • El nostre web de Càritas Catalunya caritascatalunya.cat
  • La Memòria anual de Càritas Catalunya

  • La presentació de la Memòria anual en roda de premsa.

  • La difusió a través de les xarxes socials Twitter i Facebook