Finançament de Càritas Catalunya

 Càritas Catalunya es finança majoritàriament a través d’ingressos privats,
tot i que compta amb el suport d’algunes administracions públiques

 

El ingressos de l’any 2019 van ser de 45,6 milions d’euros.

Fonts privades

73,19% 33,3 milions d'euros

Mitjançant el suport de donants, participants, empreses i institucions, entitats d’economia social i herències i llegats.

Fonts públiques

26,81% 12,2 milions d'euros

Integrades per les aportacions de les administracions europea, central, autonòmica i local.

Les nostres fonts de finançament

Coneix en detall com ens financem amb les aportacions privades i públiques.

 Fonts privades

Persones que es comprometen i donen suport a la tasca de Càritas amb una col·laboració econòmica periòdica o puntual.

Col·laboren amb l’acció de Càritas a través de donacions econòmiques i altres propostes relacionades amb la seva activitat.

Ingressos d’empreses d’inserció, cooperatives i comerç just.

Donacions realitzades en testament.

Vendes, rendiments financers i altres.

Aportacions públiques

Fons i ajudes procedents d’administracions locals.

Fons i ajudes procedents d’administracions autonòmiques.

Fons i ajudes procedents de l’administració estatal.

Fons i ajudes procedents de la Unió Europea.

L’aplicació dels ingressos va ser la següent:

Detall de les despeses dels programes i projectes d’acció social del 2019

  

Acció
social

36,22 milions d'euros

 

Gestió i administració

5,1 milions d'euros

 

Voluntariat
i formació

2,91 milions d'euros

 

Comunicació
 

1,88 milions d'euros

L’aplicació dels ingressos va ser la següent:

Detall de les despeses dels programes i projectes d’acció social del 2018

  • Programa d’acollida i acompanyament: 4,87 milions d’euros. 
  • Programa de cobertura de les necessitats bàsiques: 10,62 milions d’euros.
  • Programa de Gent gran: 735 milers d’euros.
  • Programa de Sense llar i habitatge: 3,7 milions d’euros.
  • Programa de Família i infància: 6,40 milions d’euros.
  • Programa de salut: 534 milers d’euros.
  • Programa d’educació i formació per a adults: 796 milers d’euros.
  • Programa d’inserció sociolaboral i economia social: 6 milions d’euros
  • Programa d’assessoria jurídica: 665 milers d’euros

 

El resultat de l’exercici va ser de – 762.467,92 €

Els comptes s’auditen anualment per la consultora Entrelineas Auditores.
Cada Càritas Diocesana publicarà en els seus respectius canals comptes i pressupostos anuals.

INFORME D’ AUDITORÍA DELS ESTATS FINANCERS 2018  –  “ENTRELÍNEAS AUDITORES”

 

 

Ara que ja coneixes com ens financem, vols col·laborar?

Ajuda’ns a ser on més ens necessiten.

 

 

 

fes-te soci