Finançament de Càritas Catalunya

Les Càritas diocesanes es financen majoritàriament a través d’ingressos privats, tot i que compta amb el suport de diverses administracions públiques.

 

El ingressos de l’any 2020 van ser de 42,7 milions d’euros.

Fonts privades

67,37% 28,8 milions d'euros

Mitjançant el suport de donants, participants, empreses i institucions, entitats d’economia social i herències i llegats.

Fonts públiques

32,63% 13,9 milions d'euros

Integrades per les aportacions de les administracions europea, central, autonòmica i local.

Les nostres fonts de finançament

Coneix en detall com ens financem amb les aportacions privades i públiques.

 Fonts privades

Persones que es comprometen i donen suport a la tasca de Càritas amb una col·laboració econòmica periòdica o puntual.

Col·laboren amb l’acció de Càritas a través de donacions econòmiques i altres propostes relacionades amb la seva activitat.

Ingressos d’empreses d’inserció, cooperatives i comerç just.

Donacions realitzades en testament.

Vendes, rendiments financers i altres.

Aportacions públiques

Fons i ajudes procedents d’administracions locals.

Fons i ajudes procedents d’administracions autonòmiques.

Fons i ajudes procedents de l’administració estatal.

Fons i ajudes procedents de la Unió Europea.

L’aplicació dels ingressos va ser la següent:

Detall de les despeses dels programes i projectes d’acció social del 2020

  

Acció
social

38,33 milions d'euros

 

Gestió i administració

4,99 milions d'euros

 

Voluntariat
i formació

0,81 milions d'euros

 

Comunicació
 

1,59 milions d'euros

L’aplicació dels ingressos va ser la següent:

Detall de les despeses dels programes i projectes d’acció social del 2018

  • Programa d’acollida i acompanyament: 4,87 milions d’euros. 
  • Programa de cobertura de les necessitats bàsiques: 10,62 milions d’euros.
  • Programa de Gent gran: 735 milers d’euros.
  • Programa de Sense llar i habitatge: 3,7 milions d’euros.
  • Programa de Família i infància: 6,40 milions d’euros.
  • Programa de salut: 534 milers d’euros.
  • Programa d’educació i formació per a adults: 796 milers d’euros.
  • Programa d’inserció sociolaboral i economia social: 6 milions d’euros
  • Programa d’assessoria jurídica: 665 milers d’euros

 

El resultat de l’exercici va ser de – 3.272.760,14

 

Els comptes de Càritas Catalunya s’auditen anualment per la consultora Entrelineas Auditores. Informe d’auditoria 2019. Informe d’auditoria 2020.

Cada Càritas Diocesana publicarà en els seus respectius canals els informes dels seus comptes.

 

 

Ara que ja coneixes com ens financem, vols col·laborar?

Ajuda’ns a ser on més ens necessiten.

 

 

 

fes-te soci