Economia social

 

 

 

El 2023, les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya van comptar amb onze Empreses d’Iniciativa Social (EIS) .

Càritas fa una aposta clara per impulsar projectes que fomentin l’economia social i solidària per tal de promoure un model econòmic més just, respectuós amb el medi ambient i que doni oportunitats de treball digne a persones amb dificultats.

Les onze Empreses d’Iniciativa Social (EIS) van inserir laboralment a 1.837 treballadors i treballadores l’any 2023. 

Els serveis que ofereixen aquestes empreses, entre d’altres, són: reciclatge de residu tèxtil, missatgeria sostenible, mudances i transports, bugaderia, arranjament d’habitatges, lloguer de materials per a càterings, botigues de roba de segona mà, neteja en general (obres, trasllats, establiments comercials, etc.), manteniment de locals, habitatges i comunitats, buidat de locals i trasllat a la bugaderia, jardineria, venda, lloguer i reparació de bicicletes

 

Les dificultats més importants que condicionen aquestes persones per trobar una feina són la manca de competències lingüístiques suficients, la falta d’homologació d’estudis reglats en un altre país, una qualificació professional molt bàsica, o bé processos vitals amb moltes dificultats que impedeixen un ordre en la presa de decisions.

El volum de gestió de les deu EIS al 2022 va ser de 29,8 milions d’euros.

Relació de les entitats vinculades

 

Localització de les entitats vinculades

Resultats (N)

APASOMI (Càritas Diocesana de Terrassa)

www.caritasdtr/apasomi

APASOMI (Càritas Diocesana de Terrassa)

www.caritasdtr/apasomi

Brins d’oportunitats (Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat

www.brinsoportunitats.cat

Brins d’oportunitats (Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat

www.brinsoportunitats.cat

Cartaes Tàrrega (Càritas Parroquial de Tàrrega)

www.cartaestarrega.com

Cartaes Tàrrega (Càritas Parroquial de Tàrrega)

www.cartaestarrega.com

Centre Català de Solidaritat, Fundació Privada

www.cecasfundacio.cat

Centre Català de Solidaritat, Fundació Privada

www.cecasfundacio.cat

Economia Solidària – ECOSOL (Càritas Diocesana de Girona)

www.caritasgirona.cat/ecosol

Economia Solidària – ECOSOL (Càritas Diocesana de Girona)

www.caritasgirona.cat/ecosol

Fundació Foment de l’Habitatge Social (Càritas Diocesana de Barcelona)

www.habitatgesocial.org

Fundació Foment de l’Habitatge Social (Càritas Diocesana de Barcelona)

www.habitatgesocial.org

Fundació Formació i Treball (Càritas Diocesana de Barcelona)

https://formacioitreball.org

Fundació Formació i Treball (Càritas Diocesana de Barcelona)

https://formacioitreball.org

Fundació Jaume Rubió i Rubió (Càritas Diocesana de Lleida)

www.fundacionjaumerubioirubio.cat

Fundació Jaume Rubió i Rubió (Càritas Diocesana de Lleida)

www.fundacionjaumerubioirubio.cat

Fundació Volem Feina (Càritas Diocesana de Solsona)

www.volemfeina.org

Fundació Volem Feina (Càritas Diocesana de Solsona)

www.volemfeina.org

Fundació Xavier Paules (Càritas Diocesana de Solsona – Càritas Parroquial de Cervera)

www.fundacioxavierpaules.cat

Fundació Xavier Paules (Càritas Diocesana de Solsona – Càritas Parroquial de Cervera)

www.fundacioxavierpaules.cat

Nougrapats (Càritas Diocesana d’Urgell)

www.nougrapats.cat

Nougrapats (Càritas Diocesana d’Urgell)

www.nougrapats.cat

Troballes (Càritas Diocesana de Lleida)

http://troballes.org

Troballes (Càritas Diocesana de Lleida)

http://troballes.org

Si vols col·laborar en economia social visita el web de Confederación de Cáritas Española