Fes-te voluntari

Per poder dur a terme la nostra missió, a Càritas necessitem comptar amb voluntaris que ens ajuden a estar a prop de persones que viuen la injustícia de la pobresa.

T’expliquem el que significa per a nosaltres el voluntariat i els diferents àmbits en què pots col·laborar.

 

El voluntariat
a Càritas és

Un voluntariat compromès que creu en el canvi social cap a una societat més justa.

 

Un voluntariat actiu que aporta a la societat no només des de les tasques realitzades, sinó també des de les actituds expressades.

Un voluntariat capaç d’organitzar-se i participar de respostes col·lectives davant l’individualisme preponderant.

Un voluntariat coherent des de l’acció realitzada i que des d’aquí creix com a persona i com a cristià.

Un voluntariat que plasma, a través de la seva participació, uns valors com la solidaritat, la gratuïtat, la igualtat…

Un voluntariat amb disponibilitat per a l’acció i per a la formació, superant la barrera de la bona voluntat i promovent una acció de qualitat.

Un voluntariat en procés, amb motivacions molt diferents, que es va fent dia a dia per mitjà de la tasca, la formació i l’acompanyament.

L’itinerari del voluntari

És un procés educatiu, dinàmic i flexible, emmarcat en un treball d’equip i en comunitat, que garanteixi l’adequada cura i acompanyament de cada persona.

 

Fase 1
Disseny i preparació de l’acció voluntària a Càritas.

Té com a objectiu estudiar les necessitats i el perfil del voluntariat, per tal de tenir ben identificats els rols i tasques a exercir, les necessitats de la feina a desenvolupar i els requisits per a respondre a aquestes. Aquesta fase és important per integrar i convocar les persones adequades en les diferents tasques a dur a terme.

Fase 2
Orientació i acollida del voluntariat

En aquest moment es produeix una doble elecció: d’una banda, Càritas ha de garantir que s’incorpori la persona amb el perfil de voluntariat adequat per a la tasca a desenvolupar i, de l’altra, la persona voluntària ha de valorar si la tasca de Càritas està d’acord a les seves motivacions i expectatives. Un cop d’acord ambdues parts, s’ha de cuidar i acompanyar al voluntari en tot moment.

Fase 3
La persona voluntària

La formació: és desitjable que sempre hi hagi un Pla de formació que permeti el creixement integral de cada persona voluntària.

L’acompanyament i seguiment: acompanyar significa estar amb l’altra persona, però deixant la distància que necessiti per estar còmoda en la seva acció. L’acompanyament comporta un seguiment.

La participació i la presa de decisions: constitueixen un procés d’implicació i de compromís per part del voluntariat, de compartir i sentir-se part de Càritas.

El reconeixement: cal fer conscient al voluntari que la seva tasca està sent útil i necessària per a Càritas i per a la societat en general.

Fase 4
Finalització de l’acció voluntària

El procés de desvinculació: és l’última etapa de l’itinerari del voluntariat, però no per això la menys important, ja que en aquest moment, la persona voluntària també ha de sentir-se acompanyada. Cal entendre bé la finalització de l’acció del voluntari (bé per decisió del voluntari o de Càritas), i recollir observacions que puguin ajudar.

Disseny i preparació de l’acció voluntària a Càritas.

Té com a objectiu estudiar les necessitats i el perfil del voluntariat, per tal de tenir ben identificats els rols i tasques a exercir, les necessitats de la feina a desenvolupar i els requisits per a respondre a aquestes. Aquesta fase és important per integrar i convocar les persones adequades en les diferents tasques a dur a terme.

EL VOLUNTARIAt a CàRITAS

Orientació i acollida del voluntariat

En aquest moment es produeix una doble elecció: d’una banda, Càritas ha de garantir que s’incorpori la persona amb el perfil de voluntariat adequat per a la tasca a desenvolupar i, de l’altra, la persona voluntària ha de valorar si la tasca de Càritas està d’acord a les seves motivacions i expectatives. Un cop d’acord ambdues parts, s’ha de cuidar i acompanyar al voluntari en tot moment.

EL VOLUNTARIat a càRITAS

La persona voluntària

La formació: és desitjable que sempre hi hagi un Pla de formació que permeti el creixement integral de cada persona voluntària.

L’acompanyament i seguiment: acompanyar significa estar amb l’altra persona, però deixant la distància que necessiti per estar còmoda en la seva acció. L’acompanyament comporta un seguiment.

La participació i la presa de decisions: constitueixen un procés d’implicació i de compromís per part del voluntariat, de compartir i sentir-se part de Càritas.

El reconeixement: cal fer conscient al voluntari que la seva tasca està sent útil i necessària per a Càritas i per a la societat en general.

EL VOLUNTARIAt a càRITAS

Finalització de l’acció voluntària

El procés de desvinculació: és l’última etapa de l’itinerari del voluntariat, però no per això la menys important, ja que en aquest moment, la persona voluntària també ha de sentir-se acompanyada. Cal entendre bé la finalització de l’acció del voluntari (bé per decisió del voluntari o de Càritas), i recollir observacions que puguin ajudar.

EL VOLUNTARIat a CàRITAS

En quins àmbits pots col·laborar?

Depenent de la Càritas diocesana a la qual decideixis ser voluntari, hauràs de consultar les tasques a realitzar disponibles a cada una. Tot i així, et donem una orientació dels àmbits en què podries ajudar.

Acollida i acompanyament

És la tasca fonamental en les Càritas parroquials. Col·laboraràs en la trobada, l’escolta i l’acompanyament a les persones en situació de pobresa, exclusió i vulnerabilitat.És la tasca fonamental en les Càritas parroquials. Col·laboraràs en la trobada, l’escolta i l’acompanyament a les persones en situació de pobresa, exclusió i vulnerabilitat.

Migrants

Participaràs en l’acollida a les persones migrants, donant assessorament jurídic, serveis de mediació intercultural, formació i allotjament temporal en centres d’acollida.

Persones sense llar i habitatge

El teu esforç s’orientarà a totes aquelles persones que no disposen d’un habitatge digne, que no tenen recursos, ni llaços comunitaris i familiars.

Família i infància

Formaràs part del nostre programa de suport i seguiment escolar, grups de treball de carrer, d’oci i temps lliure, escoles d’educació infantil, acompanyament a menors i defensa dels drets dels menors estrangers no acompanyats.

Gent gran

Al costat dels grans treballaràs en serveis domiciliaris, d’alimentació, higiene i cures sanitàries, ajudes per a la cobertura de les necessitats bàsiques, organització d’excursions, cures en residències i millora i manteniment dels habitatges.

 

Animació comunitària

Els voluntaris treballen al costat de les persones per reivindicar la seva dignitat, buscar amb ells respostes a les seves necessitats i descobrir les seves potencialitats des de la comunitat local.

Educació i formació per a adults

Donaràs suport a la formació i capacitació a les persones més vulnerables de la societat perquè aconsegueixin accedir a una ocupació.

Formació d’agents

Pots participar en la formació de voluntaris, treballadors i col·laboradors aportant coneixements tècnics, eines, reflexions …

Acollida i acompanyament

És la tasca fonamental en les Càritas parroquials. Col·laboraràs en la trobada, l’escolta i l’acompanyament a les persones en situació de pobresa, exclusió i vulnerabilitat.És la tasca fonamental en les Càritas parroquials. Col·laboraràs en la trobada, l’escolta i l’acompanyament a les persones en situació de pobresa, exclusió i vulnerabilitat.

Migrants

Participaràs en l’acollida a les persones migrants, donant assessorament jurídic, serveis de mediació intercultural, formació i allotjament temporal en centres d’acollida.

Persones sense llar i habitatge

El teu esforç s’orientarà a totes aquelles persones que no disposen d’un habitatge digne, que no tenen recursos, ni llaços comunitaris i familiars.

Família i infància

Formaràs part del nostre programa de suport i seguiment escolar, grups de treball de carrer, d’oci i temps lliure, escoles d’educació infantil, acompanyament a menors i defensa dels drets dels menors estrangers no acompanyats.

Gent gran

Al costat dels grans treballaràs en serveis domiciliaris, d’alimentació, higiene i cures sanitàries, ajudes per a la cobertura de les necessitats bàsiques, organització d’excursions, cures en residències i millora i manteniment dels habitatges.

 

Animació comunitària

Els voluntaris treballen al costat de les persones per reivindicar la seva dignitat, buscar amb ells respostes a les seves necessitats i descobrir les seves potencialitats des de la comunitat local.

Educació i formació 

Donaràs suport a la formació i capacitació a les persones més vulnerables de la societat perquè aconsegueixin accedir a una ocupació.

Formació d’agents

Pots participar en la formació de voluntaris, treballadors i col·laboradors aportant coneixements tècnics, eines, reflexions …

Troba el teu Càritas més proper

Resultats (N)

Càritas Diocesana de Barcelona

Via Laietana, 5, entresòl 08003 Barcelona

Càritas Diocesana de Barcelona

Via Laietana, 5, entresòl 08003 Barcelona

Com arribar?

Telèfon: 933 446 900

Correu Electrònic:  
info@caritasbcn.org

VISITA LA WEB

Càritas Diocesana de Girona

Pujada de la Mercè, 8 17004 Girona

Càritas Diocesana de Girona

Pujada de la Mercè, 8
17004 Girona

Com arribar?

Telèfon: 972 204 980

Correu Electrònic:  
caritas@caritasgirona.cat

VISITA LA WEB

Càritas Diocesana de Lleida

Pl. de Sant Josep, 2 25002 Lleida

Càritas Diocesana de Lleida

Pl. de Sant Josep, 2, 25002 Lleida

Com arribar?

Telèfon: 973 283 081

Correu Electrònic:  
caritasdiocesana@caritaslleida.net

VISITA LA WEB

Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat

Armenteres, 35 08980 Sant Feliu de Llobregat

Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat

Armenteres, 35, 08980 Sant Feliu de Llobregat

Com arribar?

Telèfon: 93 652 57 70

Correu Electrònic:  
secretaria@caritassantfeliu.cat

VISITA LA WEB

Càritas Diocesana de Solsona

Pl. dels Màrtirs, 7, 25200 Cervera

Càritas Diocesana de Solsona

Pl. dels Màrtirs, 7, 25200 Cervera

Com arribar?

Telèfon: 973 532 879

Correu Electrònic:  
secretaria.cdsolsona@caritas.es

VISITA LA WEB

Càritas Diocesana de Tarragona

Armanyà, 16, 43004 Tarragona

Càritas Diocesana de Tarragona

Armanyà, 16, 43004 Tarragona

Com arribar?

Telèfon: 877 449 866

Correu Electrònic:  
caritas@caritasdtarragona.cat

VISITA LA WEB

Càritas Diocesana de Terrassa

Duran i Sors, 11, 08201 Sabadell

Càritas Diocesana de Terrassa

Duran i Sors, 11, 08201 Sabadell

Com arribar?

Telèfon: 931 433 984

Correu Electrònic:  
info@caritasdiocesanaterrassa.cat

VISITA LA WEB

Càritas Diocesana de Tortosa

Croera, 7, 43500 Tortosa

Càritas Diocesana de Tortosa

Adreça: Croera, 7, 43500 Tortosa

Com arribar?

Telèfon: 977 441 143

Correu Electrònic:  
secretaria.cdtortosa@caritas.es

VISITA LA WEB

Càritas Diocesana d’Urgell

Bisbe Guitart, 27-29 25700 La Seu d’Urgell

Càritas Diocesana d’Urgell

Bisbe Guitart, 27-29, 25700 La Seu d’Urgell

Com arribar?

Telèfon: 973 351 266

Correu Electrònic:  
caritas.cdurgell@caritas.es

VISITA LA WEB

Càritas Diocesana de Vic

Torras i Baiges, 4 baixos, 08500, Vic

Càritas Diocesana de Vic

Torres i Bages, 4 baixos, 08500, Vic

Com arribar?

Telèfon: 938 860 483

Correu Electrònic:  
correu.cdvic@caritas.es

VISITA LA WEB

Càritas Catalunya

Dels Àngels, 18, 08001 Barcelona

Càritas Catalunya

Dels Àngels, 18, 08001 Barcelona

Com arribar?

Telèfon: 934 126 864

Correu Electrònic:  
info@caritascatalunya.cat

VISITA LA WEB