Acció social a Càritas, proposem i acompanyem

Perque som part de la seva vida

Fonamentem la nostra acció social en l’ acollida i acompanyament a las persones vulnerables i excloses.

Promovem l’apoderament de les persones perquè defensin els seus drets humans en els tres àmbits del desenvolupament integral: necessitats bàsiques, sentit de la vida i participació social.

DONAR

 

Les nostres principals línies de treball són:

Acollida i acompanyament: Fer camí junts

La nostra opció és facilitar un suport que ajudi a cobrir les necessitats bàsiques i convertir-lo en un procés d’acompanyament orientat a la promoció, l’autonomia, la coresponsabilitat i la participació de les persones. A Càritas l’acollida de persones en situació de vulnerabilitat que sol·liciten algun tipus d’ajuda es desenvolupa fonamentalment a través de l’extensa xarxa de les Càritas parroquials i dels seus equips de persones voluntàries. L’acollida i l’acompanyament és un procés on coexisteixen tres moments fonamentals:

 • Rebre i acollir a la persona.

 • Oferir una atenció personalitzada.

 • Si es donen les circumstàncies adequades i la persona o la família ho desitja, iniciar un camí conjunt acompanyat.

Atenció a les persones vulnerables:
Desenvolupament i necessitats bàsiques

Treballem amb persones i famílies que viuen situacions de vulnerabilitat en l’accés als seus drets. La nostra acció es concreta, més enllà de l’acollida de base, en recursos i serveis que els acompanyen en la promoció del seu desenvolupament personal i col·lectiu i en la resposta a les seves necessitats bàsiques.

Atenció a les persones excloses: Drets i dignitat: 

Desenvolupem accions dirigides a persones i famílies que viuen intenses situacions de desavantatge i riscos per a la participació en els àmbits essencials de la ciutadania.

Esta situación de exclusión social necesita un tipo de intervención especial de acuerdo al grado de deterioro, y sobre todo a las capacidades, potencialidades, expectativas e intereses de las personas.

Programes i serveis de Càritas Catalunya

L’acció social de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya s’efectua a través de nou programes:

 

 

 1. Acollida i acompanyament

 2. Cobertura de necessitats bàsiques

 3. Gent gran

 4. Sense llar i habitatge

 5. Família i infància

 6. Salut

 7. Educació i formació per a adults

 8. Sociolaboral i economia social

 9. Assessoria jurídica

 

Si vols més informació dels nostres programes, pots consultar el nostre

Arbre de Projectes

Entitats vinculades:

Les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya comptem amb 10 Empreses d’Iniciativa Social (EIS) i dues fundacions vinculades: una que treballa en l’àmbit de l’habitatge social i l’altra en el de les drogodependències.


Fundació CECAS

El Centre Català de Solidaritat, CECAS, va néixer el 1991 promoguda per totes les Càritas diocesanes de Catalunya i amb el suport dels bisbes de totes les diòcesis de Catalunya i la pròpia Conferència Episcopal Tarraconense.

Es dedica a l’atenció de persones amb problemes de drogodependència, especialment aquelles que es troben en situació d’exclusió social. L’abordatge és multidisciplinar i centrat en les capacitats de les persones per tal de millorar la seva qualitat de vida, autonomia i benestar tenint en compte la seva realitat i potencialitats. S’atén tant a la persona com el seu entorn familiar.

Més informació a: www.cecasfundacio.cat


Fundació Foment de l’Habitatge Social

La fundació, promoguda per Càritas diocesana de Barcelona el 1990, facilita habitatge en règim de lloguer temporal -a un preu molt més baix que el de mercat- i realitza un seguiment personalitzat de les famílies a través dels educadors socials, manté el parc d’habitatges i hi realitza les actuacions de condicionament necessàries per garantir-ne la qualitat. La Fundació va néixer per motius que continuen vigents actualment: existència de bosses de pobresa, mercat d’habitatge amb preus excessius i insuficiència d’iniciatives públiques en qüestió d’habitatge.

Més informació a: www.habitatgesocial.org