AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL en compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

 

DENOMINACIÓ SOCIAL

CÀRITAS CATALUNYA

DOMICILI SOCIAL

C/ dels Àngels, 18, entl. 08001 Barcelona

TELÈFON/ADREÇA ELECTRÒNICA

Telèfon: +34 934 126 864
Adreça electrònica: protecciodades@caritascatalunya.cat

INSCRIPCIÓ REGISTRAL

Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia (Madrid), amb el n. 016569

NIF

R2500299I

 
CÀRITAS CATALUNYA és la titular del domini www.caritascatalunya.cat

(Inscripció del domini Whois ID: 1815260-D Data: 2014-04-07).

Així mateix, és titular dels dominis caritascatalunya.com, caritascatalunya.org,

caritascatalunya.es i caritascatalunya.net.

                                

Condicions generals d’ús

Les presents condicions generals d’ús tenen com a finalitat regular tant la disposició de la informació publicada en aquest lloc web com les relacions entre CÀRITAS CATALUNYA i els usuaris de la pàgina. En cas que no estiguis d’acord a sotmetre’t a les condicions aquí reflectides, si us plau, no utilitzis aquest lloc web.

Potestat de modificació

CÀRITAS CATALUNYA podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents condicions. En aquest cas, es publicaran al lloc web per tal que els usuaris se’n puguin assabentar.


Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts que es mostren en el lloc web www.caritascatalunya.cat i, en especial, marques, noms comercials, dissenys, textos, fotografies, animacions, vídeos, sons, gràfics, logos, icones, botons i codi font, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial de CÀRITAS CATALUNYA o, si escau, de tercers titulars d’aquests que n’hagin autoritzat degudament la inclusió al lloc web.

En relació amb els continguts d’aquest lloc web, en cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o que s’efectua cap renúncia o transmissió de drets —ni total ni parcial— en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Únicament s’autoritza l’establiment d’enllaços/links a la pàgina d’inici del lloc web www.caritas.es o bé www.caritascatalunya.cat. No es permet de cap manera l’ús de tècniques de framing (carregar una pàgina web aliena emmarcada dins d’una pàgina web pròpia) o similars.

Queda terminantment prohibida l’alteració del contingut o l’estructura d’aquesta pàgina web per part de l’usuari.

CÀRITAS CATALUNYA es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

 
Obligacions de l’usuari

Amb caràcter general, l’usuari està obligat a complir les presents condicions d’ús i, si escau, les condicions particulars que siguin de l’aplicació, així com a complir les advertències i instruccions especials que conté aquesta, o qualsevol altre espai del lloc web, i a obrar sempre d’acord amb la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei, abstenint-se d’utilitzar el lloc web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar-ne el funcionament normal, els béns o els drets de CÀRITAS CATALUNYA, de CÁRITAS ESPAÑOLA, dels seus proveïdors, col·laboradors, usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

L’usuari està obligat, en la utilització d’aquest lloc web, així com en la prestació dels serveis, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, a:

  • En cas d’utilització de formularis, proporcionar dades veraces.
  • Custodiar adequadament les claus d’accés que li puguin ser facilitades per CÀRITAS CATALUNYA, comprometent-se a no permetre’n la utilització per part de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se d’un ús indegut d’aquestes. Igualment, l’usuari es compromet a comunicar a CÀRITAS CATALUNYA, amb la major rapidesa, la seva pèrdua o robatori, així com qualsevol risc d’accés a la informació sobre el sistema d’accés per part d’un tercer.
  • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del lloc web, incloent-hi la utilització, si escau, de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.


Exclusió de garanties i responsabilitat

L’accés al lloc web www.caritascatalunya.cat es pot veure ocasionalment suspès o restringit per permetre reparacions, tasques de manteniment o introducció de noves instal·lacions o serveis. CÀRITAS CATALUNYA o, si escau, CÁRITAS ESPAÑOLA, invertirà esforços raonables per limitar la freqüència i la durada d’aquesta suspensió o restricció. No obstant això, podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcialment o totalment els continguts i els serveis no sotmesos a contractació específica en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís. La previsió anterior no afectarà els serveis contractats específicament per usuaris registrats i que es regiran per les seves condicions contractuals corresponents.

La connexió a Internet, necessària per accedir al servei, no és en cap cas subministrada per CÀRITAS CATALUNYA. S’informa l’usuari que les comunicacions de dades a través de xarxes obertes no són segures, i que és responsabilitat de l’usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement els riscos i evitar possibles danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d’informació confidencial. A aquests efectes, ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de software maliciós, així com tenir actualitzats els pedaços de seguretat dels navegadors corresponents que utilitzi. Per a més informació, pot acudir al seu proveïdor de serveis d’accés a Internet.

CÀRITAS CATALUNYA no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu, de: (i) inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o als aparells i equips informàtics dels usuaris motivats per causes no imputables a CÀRITAS CATALUNYA que impedeixin o endarrereixin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema; (ii) endarreriments o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics; (iii) que poden ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no atribuïbles a CÀRITAS CATALUNYA; (iv) la impossibilitat de prestar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a CÀRITAS CATALUNYA, sigui a causa de l’usuari, de tercers o de casos de força major.

Hipervincles

Alguns enllaços (hipervincles o accessos) d’aquest lloc web poden dirigir a pàgines web de tercers.

CÀRITAS CATALUNYA no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió, els continguts, la informació o els serveis que puguin aparèixer en aquests llocs, i que en cap cas són vinculants per a CÀRITAS CATALUNYA.

 
Legislació aplicable

Els termes i les condicions que regeixen aquest lloc web i totes les relacions que se’n podrien derivar estan salvaguardats per la legislació espanyola.

 

© CÀRITAS CATALUNYA, 2020

Tots els drets reservats.