Coneix Càritas

Som la confederació oficial d’entitats d’acció caritativa i social de l’Església catòlica.

Càritas Catalunya es va crear l’any 1992 i està formada per les deu Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. El nostre objectiu principal és l’ajuda al desenvolupament integral de totes les persones que es troben en situación de fragilitat social

Coneix més la nostra Organització

CODI ÈTIC

ESTATUTS

Marc legal

CODI DE CONDUCTA

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Qui formem Càritas?

 

10 Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya

Coordinen, orienten i promouen l'acció caritativa i social en la seva diòcesi.

 

+500 Càritas Parroquials

Coordinen, orienten y promouen l'acció caritativa i social en la seva parròquia.

 

241.864 Persones participants i acompanyades

Són les protagonistes del seu propi desenvolupament i eix de l'acció de Càritas.

 

11.099 Persones voluntàries

Són el pilar bàsic e insubstituïble de la acció de Cáritas.

 

660 Persones contractades

Juntament amb les persones voluntàries, estan cridades a transformar la societat guiades per l'amor.

Qui formem Càritas?

 • 10 càritas diocesanes amb seu a Catalunya: Coordinen, orienten i promouen l’acció caritativa i social en la seva diòcesi.

 • Més de 500 Càritas parroquials: Coordinen, orienten i promouen l’acció caritativa i social en la seva parròquia.

 • 241.864 persones participants i acompanyades: Són les protagonistes del seu propi desenvolupament i eix de l’acció de Càritas.

 • 11.099 persones voluntàries: Són el pilar bàsic i insubstituïble de la acció de Cáritas.

 • 660 persones contractades: Juntament amb les persones voluntàries, estan cridades a transformar la societat guiades per l’amor.

Missió

La missió de Càritas Catalunya és la de cohesionar, promoure i coordinar les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya en el seu servei d’acollida i acompanyament a les persones més vulnerables,
i en el desenvolupament del seu compromís social i caritatiu.

Missió

Cohesionar, promoure i coordinar les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya en el seu servei d’acollida i acompanyament a les persones més vulnerables, i en el desenvolupament del seu compromís social i caritatiu.

Valors

 

 • La caritat: és el fonament de la nostra identitat i servei, font inspiradora dels nostres valors.
 • La justícia social: A Càritas el seguiment de Jesucrist, ens empeny a cercar el bé comú i a transformar les estructures perquè sigui reconeguda la dignitat de cada persona i de totes les persones i els seus drets.
 • La participació: Som una organització oberta a escoltar als nostres col·laboradors, agents i als destinataris de la nostra acció social. Treballem en equip afavorint la integració dels que formem Càritas.
 • La gratuïtat: Treballem per donar i concedir ajut i suport a aquells que ho necessiten, sense esperar res a canvi.
 • La fraternitat: Tractem com a germà a qualsevol persona del món, independentment de les seves característiques i les seves circumstàncies.
 • La transparència: Compartim una cultura institucional basada en l’ètica i en l´apertura de la informació cap a tots els interessats en la nostra activitat.
 • La dignitat: Reconeixem a la persona com a mereixedora de respecte, sense importar com és ni què té.
 • La sostenibilitat: Procurem seguir una pauta d´actuació que ens ha de permetre mantenir la nostra obra, sense afectar a la qualitat del nostre Model d’Acció Social.
 • L’austeritat: Des del nostre estil de vida, posem la nostra voluntat en l´ús ètic i coherent dels recursos per tal de no posar en perill la sostenibilitat del model.
Visión

La visió de Càritas Catalunya és donar suport i facilitar els serveis necessaris a les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya. Aspira a ser un referent de compromís social, aposta per la construcció d’una societat justa i fraterna,  on tothom es pugui desenvolupar integralment i de forma inclusiva i promou la participació efectiva de les comunitats cristianes.

 

Valors

Caritat

És el fonament de la nostra identitat i servei, font inspiradora dels nostres valors.

La justícia social

A Càritas el seguiment de Jesucrist, ens empeny a cercar el bé comú i a transformar les estructures perquè sigui reconeguda la dignitat de cada persona i de totes les persones i els seus drets.

La participació

Som una organització oberta a escoltar als nostres col·laboradors, agents i als destinataris de la nostra acció social. Treballem en equip afavorint la integració dels que formem Càritas.

La gratuïtat

Treballem per donar i concedir ajut i suport a aquells que ho necessiten, sense esperar res a canvi.


La fraternitat

Tractem com a germà a qualsevol persona del món, independentment de les seves característiques i les seves circumstàncies.

La transparència

Compartim una cultura institucional basada en l’ètica i en l´apertura de la informació cap a tots els interessats en la nostra activitat.

La dignitat

Reconeixem a la persona com a mereixedora de respecte, sense importar com és ni què té.

 

La sostenibilitat

Procurem seguir una pauta d´actuació que ens ha de permetre mantenir la nostra obra, sense afectar a la qualitat del nostre Model d’Acció Social.

L’austeritat

Des del nostre estil de vida, posem la nostra voluntat en l´ús ètic i coherent dels recursos per tal de no posar en perill la sostenibilitat del model.

Visió

La visió de Càritas Catalunya és donar suport i facilitar els serveis necessaris a les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya. Aspira a ser un referent de compromís social, aposta per la construcció d’una societat justa i fraterna, on tothom es pugui desenvolupar integralment i de forma inclusiva i promou la participació efectiva de les comunitats cristianes.

El nostre Model d’Acció Social (MAS)

Treballar des de les capacitats i les potencialitats, acompanyant processos

El nostre model d’acció opta per un mètode centrat en l’acompanyament als processos de creixement de les persones i de les comunitats, la qual cosa centra l’atenció en els «camins» més que en les «fites».

Realitzar accions significatives

Les nostres accions han de sorgir de motivacions clares i estar impregnades de valors alternatius que permetin traslluir el seu significat: la construcció d’una societat inspirada en els valors evangèlics. Totes elles han de ser «significatives», no es poden esgotar en si mateixes, sinó que van més enllà de les seves pretensions instrumentals deixant traslluir processos de personalització, humanització i alliberament.

Ser expressió de la comunitat eclesial

Quan Càritas actua no és ella qui ho fa, sinó l’Església en el seu conjunt. El nostre model opta perquè la nostra acció sigui llera per al desenvolupament del compromís de tota l’Església amb els pobres.

Acció integral

El nostre model d’acció opta per una acció integral, conscient que quan actua sobre una part està afectant tant al conjunt de la persona com de les comunitats, de les societats i de les seves estructures. Així, l’acció social de Càritas opta per la transformació de manera integral abastant totes les dimensions, acompanyant persones, animant comunitats i fent anunci i denúncia profètica.

Treballar des de les capacitats i les potencialitats, acompanyant processos

El nostre model d’acció opta per un mètode centrat en l’acompanyament als processos de creixement de les persones i de les comunitats, la qual cosa centra l’atenció en els «camins» més que en les «fites».

Realitzar accions significatives

Les nostres accions han de sorgir de motivacions clares i estar impregnades de valors alternatius que permetin traslluir el seu significat: la construcció d’una societat inspirada en els valors evangèlics. Totes elles han de ser «significatives», no es poden esgotar en si mateixes, sinó que van més enllà de les seves pretensions instrumentals deixant traslluir processos de personalització, humanització i alliberament.

Ser expressió de la comunitat eclesial

Quan Càritas actua no és ella qui ho fa, sinó l’Església en el seu conjunt. El nostre model opta perquè la nostra acció sigui llera per al desenvolupament del compromís de tota l’Església amb els pobres.

Acció integral

El nostre model d’acció opta per una acció integral, conscient que quan actua sobre una part està afectant tant al conjunt de la persona com de les comunitats, de les societats i de les seves estructures. Així, l’acció social de Càritas opta per la transformació de manera integral abastant totes les dimensions, acompanyant persones, animant comunitats i fent anunci i denúncia profètica.

Les funcions de Càritas Catalunya

1. Esdevenir una estructura de suport per a les Càritas Diocesanes
2. Coordinar les Càritas Diocesanes.
3. Comunicar amb una veu i posicionament comú. REPRESENTACIÓ COMUNA
4. Captar i gestionar recursos econòmics.
5. Promoure la formació i desenvolupament dels agents.

Com ens organitzem?

Càritas Catalunya està formada per:

 Càritas parroquials

 • La Càritas parroquial és l’organisme oficial per a l’acció caritativa i social de la parròquia.
 Càritas interparroquials o arxiprestals

 • Les Càritas Interparroquials són espais de coordinació de la Càritas parroquials d’un mateix municipi.
 • Les Càritas arxiprestals són espais de coordinació de les Càritas parroquials d’un mateix arxiprestat.
 Càritas diocesanes

 • És l’organisme oficial de l’Església per coordinar, orientar i promoure l’acció caritativa i social en la pròpia diòcesi.

  La quasi totalitat de les Càritas diocesanes es corresponen amb una diòcesi territorial espanyola.

  És erigida pel bisbe de la diòcesi i gaudeix de plena autonomia en l’administració dels seus béns.

Quina és la nostra estructura?

Assemblea General

És l’òrgan sobirà de Càritas Catalunya. L’Assemblea General està formada pel president, per l’administrador/a, per tres representants de cadascuna de les Càritas diocesanes: el delegat episcopal, el director/a i el secretari/a general.

Comissió Permanent

La Comissió Permanent és el màxim òrgan executiu de Càritas Catalunya.
La Comissió Permanent està formada pel president i els quatre vicepresidents territorials.

 

Consell de Direcció

El Consell de Direcció és un òrgan consultiu entre les Assemblees Generals. Està format pel president, els vicepresidents, l’administrador, els directors i directores de les Càritas diocesanes i pel secretari d’actes.


Comissions i Grups de Treball

Les Comissions i Grups de Treball són espai de treball confederal consultius i propositius ens diferents àmbits d’acció específics.

Actualment hi ha set comissions de Treball: Acció Social, Acollida, acompanyament i necessitats bàsiques, Comunicació, Econòmica, Migracions, Sociolaboral i d’Empreses d’Iniciativa Social i Voluntariat i formació.

També disposem de 11 grups de treball: La Veu de Càritas, Entitats amb Cor, Memòria i Treball a la llar.

Equip de Gestió

L’Equip de Gestió està format pel president, l’administrador, el coordinadro d’àmbits, tècnics voluntaris dels Departaments d’Administració / Comptabilitat, Comunicació i Promoció Institucional, i pel secretari de Presidència. Gestiona el dia a dia de l’entitat.

 
 

 

President

Sr. Francesc Roig

Funcions:

 • Tenir la representació legal de Càritas de Catalunya, executar els acords adoptats per l’Assemblea; i realitzar la gestió dels programes i projectes segons els criteris que l’Assemblea General estableixi, i impulsar i tenir cura del compliment i desenvolupament dels fins de l’organització.
 • La representació institucional externa.
 • Presidir les reunions de l’Assemblea General de Càritas Catalunya.
 • Presidir i coordinar la Comissió Permanent (CP) de Càritas Catalunya.                          
 • Presidir i coordinar el Consell de Direcció (CD). 
 • Dirigir l’Equip Executiu (EE).
 • Supervisar el pressupost general anual.
 • Assumir les funcions del secretari general en cas que no hi hagi.
 • Presentar la memòria anual.

 

 
 

 

Bisbe delegat de Càritas Catalunya

Sr. Cardenal Arquebisbe Joan Josep Omella

Funcions:

 • Elevar als Srs. Bisbes la proposta de l’Assemblea per al nomenament del president/a.
 • Vetllar per la identitat cristiana i eclesial de Càritas Catalunya.                                 
 • Procurar els fins institucionals de Càritas Catalunya en coordinació amb altres organismes de la Conferència Episcopal Tarraconense.                               
 • Vetllar per la integració de l’acció caritativa i social de la pastoral social de la Província Episcopal Tarraconense.                      
 • Impulsar la formació de la consciència caritativa i social de tots els agents de Càritas Catalunya en el marc de la Doctrina Social de l’Església.
Vicepresidències

Actualment, Càritas Catalunya compta amb cinc vicepresidents que corresponent a cinc zones:

 • Zona Nord (Càritas diocesanes de Girona i Vic). Vicepresident: Sr. Martí Batllori
 • Zona Litoral Centre (Càritas Diocesana de Barcelona). Vicepresident: Sra Cristina Garcia
 • Zona Àrea Metropolitana (Càritas diocesanes de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa). Vicepresident: Sr. Ramon Carbonell
 • Zona Ponent (Càritas diocesanes de Lleida, Solsona i Urgell). Vicepresident: Sr. Josep Casanova
 • Zona Sud (Càritas diocesanes de Tarragona i Tortosa). Vicepresident: Sr. Dídac Rodríguez.

Funcions:

 • Representar Càritas Catalunya, per delegació del president, a les institucions que li siguin indicades.
 • Representar Càritas Catalunya en les aquelles Comissions de Treball del Consejo de Cáritas Espanyola que es requereixi.
 • Representar Càritas Catalunya en els Grups de Treball de la Taula d’entitats del Tercer Sector, que convingui.
 • Acompanyar al president en la presentació de la Memòria anual de Càritas Catalunya

Una mica d’història

L’ajuda social americana

Després de la II Guerra Mundial, Càritas va sensibilitzar sobre l’acollida de 20.000 nens abandonats a Àustria i Alemanya.

Durant mitjans dels anys 50, va gestionar l’ajuda social (el famós Pla Marshall). El 1947 es creà el Secretariat de Beneficència de Barcelona, que posteriorment passaria a anomenar-se Càritas Diocesana de Barcelona. Posteriorment es van anar creant les nou Càritas diocesanes que avui en dia formen Càritas Catalunya.

El 1957 i 1958 es crea la Secció Social de Càritas, es funda el Centre d’Estudis de Sociologia Aplicada i es publica la revista Documentació Social.

 

La promoció social comunitària

El 1961 es redacta el Pla de Comunicació Cristiana de Béns i es crea el primer Pla d’acció contra la pobresa. Càritas va introduir a Espanya mètodes de desenvolupament comunitari en zones sense recursos.

Estenent drets en època de crisi

El 1980 l’atur és la prioritat per Càritas. El 1984 s’organitzen les jornades de Teologia de la Caritat, crítiques amb els canvis econòmics de l’època.
Durant els anys 80, s’inauguren residències per a gent gran i centres per a mares solteres i drogodependents.

El 1987 s’organitza el primer Congrés Hispà-Llatinoamericà de Teologia de la Caritat.

Noves formes d’exclusió

El 1991 en matèria social es creen cases d’acollida per a malalts de sida. Durant la crisi del 1992-1994, publica el V Informe FOESSA. Durante la crisis del 1992-1994, publica el V Informe Foessa.

El 1998 publica Les condicions de vida de la població pobra a Espanya.

El 1998, Càritas s’uneix a Mans Unides, CONFER i Justícia i Pau, per sensibilitzar sobre el deute extern.

Càritas davant la crisi

L’acció de Càritas està marcada per la crisi econòmica, que augmenta el treball en l’acollida i acompanyament a un nombre cada vegada més elevat de famílies.

El Model d’Acció Social sustenta l’ésser i el quefer de Càritas en el context local i global. Simbolitza la unitat entre identitat i acció, mostra el camí per encarnar la Bona Notícia en el nostre temps.

Implicats i compromesos

Càritas ha fet propostes polítiques relatives a la protecció social, la salut, l’educació o l’ocupació; dirigides a reduir el caràcter hereditari de la pobresa i la seva cronificació. Prova d’això és el seu treball sobre Garantia d’Ingressos Mínims.

Ha posat de manifest a través de la publicació de dos informes quinquennals FOESSA i de la sèrie anual Anàlisi i Perspectives, l’existència de deficiències estructurals del nostre model.

Ha fomentat la participació de tota la comunitat.

El testimoni i el compromís actiu són la millor vacuna contra l’apatia.