Noticia16/11/2023

La Taula del Tercer Sector Social: més de 18.000 persones estan en llista d’espera per una plaça en un servei o recurs social

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya -que aglutina 35 federacions i grans organitzacions que representen 3.000 entitats socials catalanes- assegura que 18.825 persones estan en llista d’espera per accedir a una plaça en un servei o recurs de l’àmbit social. Avui s’ha presentat ‘Esperant els meus drets. Radiografia dels temps d’espera en els recursos i prestacions socials més sol·licitats a Catalunya’, un nou dossier Catalunya Social de la Taula del Tercer Sector Social elaborat per Natàlia Vila Muñoz, periodista especialitzada en temes socioeconòmics, que actualment treballa al Diari Ara, i professora de Periodisme d’Investigació a la Universitat Pompeu Fabra.

El document vol fer una radiografia dels principals serveis i prestacions socials més sol·licitades a Catalunya i del temps d’espera de les persones que volen accedir a aquests drets socials recollits a la cartera pública. En concret, posa el focus en les persones grans, les persones amb discapacitat, les que estan en situació de pobresa, les víctimes de violència masclista i les persones d’origen migrat. Inicialment, també es volia tractar les dificultats d’accés de les persones amb problemàtica de salut mental, però no s’han pogut aconseguir les dades necessàries en el tancament del dossier.

En tots els àmbits estudiats, l’informe constata que hi ha llista d’espera però, en diversos col·lectius, no es pot accedir a les dades per determinar el nombre exacte de persones que esperen per accedir a algun recurs social ni el temps que triguen. En molts casos, l’administració no explica quin temps hi ha entre la petició de sol·licitud i la resolució i argumenta que són dades relatives i massa variables en funció de diversos factors. Amb aquesta mateixa justificació assegura que és impossible determinar l’evolució d’aquestes llistes d’espera que, en molts casos, és d’anys, com constaten les mateixes persones, famílies i entitats socials que acompanyen aquests col·lectius.

Consulta el dossier