Noticia24/01/2023

La Taula del Tercer Sector exigeix als partits polítics un acord immediat per desencallar l’aprovació dels nous pressupostos

Considera que són imprescindibles per pal·liar les conseqüències d’una crisi social i econòmica molt crítica.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya exigeix als partits polítics que tanquin un acord immediatament per desencallar l’aprovació dels nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Les entitats socials qualifiquen de greu irresponsabilitat i d’incomprensible que s’arribi a finals de gener sense tenir encara uns nous comptes després de setmanes de negociacions. “Quants dies més han de passar perquè els partits polítics actuïn des de la responsabilitat que els pertoca davant una ciutadania cada vegada més empobrida i cansada que els reclama respostes i solucions ràpides i efectives?” exposa la Taula, que demana a les formacions polítiques que es posin en la pell de les persones que estan patint de debò perquè no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques.  

Un altre mes que acaba i una altra oportunitat que perden les persones en situació d’emergència social, i que reben la renda garantida de ciutadania, per disposar de més diners de butxaca per afrontar l’encariment dels productes bàsics“. La Taula recorda que una de les mesures socials vinculada a l’aprovació de nous pressupostos és l’actualització de l’IRSC, el llindar que estableix si una persona pot tenir accés a una prestació social i que no s’actualitza des del 2010. La revisió d’aquest barem permetria que més persones puguin tenir accés a les prestacions socials (renda garantida de ciutadania, ajuts a l’habitatge, l’alimentació, la pobresa energètica, etc.) en un context molt crític d’empobriment evident de les llars i que l’import que es percep sigui més alt i s’apropi a l’augment del cost de la vida que hi ha hagut en els últims anys. En el cas de la renda garantida, es passaria dels 664€ mensuals als 717€ (per a les llars unipersonals. A les llars amb diverses persones, l’increment s’aplicaria segons els afegits econòmics de la llei). 

La Taula també defensa que, enmig d’una incertesa econòmica tan gran, uns nous pressupostos són vitals per planificar les prioritats del país, donar una millor resposta a les necessitats socials i aconseguir més estabilitat. “No podem desaprofitar l’ocasió de tenir uns nous comptes que, segons el compromís i l’anunci del Govern, seran més expansius i reforçaran la inversió en polítiques socials de lluita contra la pobresa i l’exclusió, la infància, la salut mental o la reducció de les llistes d’espera en l’àmbit de les persones grans o amb discapacitat”. En aquest sentit, la Taula recorda que el context socioeconòmic de quan es van aprovar els darrers pressupostos no té res a veure amb l’actual perquè aquest és pitjor. Per això, creu que cal aprofitar aquests comptes més expansius socialment per pal·liar l’augment tant de la pobresa crònica com de la pobresa sobrevinguda de moltes llars que fins ara sí que podien fer front a les despeses bàsiques, però que amb els ingressos econòmics que tenen ara no poden fer-ho per l’increment del cost de la vida.