Noticia20/07/2021

“Afrontem la crisi social de la Covid-19 amb les pitjors dades de pobresa dels últims 10 anys”

Els col·lectius més castigats per la pobresa són: la infància, les persones migrades, les persones grans i persones aturades.

 

IDESCAT ha publicat la nova ‘Enquesta de Condicions de Vida‘ que descriu quina és la situació de la pobresa a Catalunya just abans de l’inici de la pandèmia. Segons aquestes dades, la taxa AROPE de risc de pobresa o exclusió social ha augmentat en només un any del 23,6% al 26,3%. Els tres components d’aquest indicador que són la taxa de risc de pobresa, la privació material severa i la baixa intensitat del treball empitjoren. 

Els col·lectius més castigats per la pobresa són: la infància que puja gairebé 3 punts (1 de cada 3 és pobre), les persones migrades que ha crescut més de 8 punts (2 de cada 3 viu a la pobresa) i les persones grans que han augmentat més de 6 punts (1 de cada 5 és pobre). Més d’un 50% de les persones aturades també està en situació de pobresa.

La nova enquesta també mostra com els indicadors sobre desigualtats s’han eixamplat. “Les persones riques són més riques i les pobres més pobres”. A més, un 10% de la població catalana té moltes dificultats per arribar a finals de mes i no pot afrontar despeses imprevistes i un 10% ha hagut de demanar ajuda a familiars i amistats per afrontar la cobertura de les necessitats més bàsiques. 

 La Taula del Tercer Sector reclama al Govern que posi en marxa el pla de rescat social anunciat fa mesos, un canvi profund en les polítiques socials perquè siguin veritablement efectives i sobretot perquè tinguin una mirada a llarg termini, a banda d’una aposta clara per polítiques redistributives i d’un increment de la inversió. La Taula recorda que per invertir aquesta situació cal abordar les causes estructurals d’aquesta pobresa i que cal resoldre els tres pilars fonamentals per a una vida digna: treball decent, habitatge assequible i garantia d’ingressos mínims.