Noticia21/10/2021

Un gran avenç en la protecció dels menors estrangers més vulnerables

L'aprovació de la reforma del Reglament d'Estrangeria recull una de les propostes polítiques de Càritas.

L’aprovació, al Consell de Ministres de dimarts passat, de la reforma del Reglament d’Estrangeria, especialment pel que fa als drets dels nens, nenes i joves estrangers no acompanyats, suposa per a Càritas un gran avenç en la protecció d’aquests menors en donar resposta a una de les seves vuit Propostes polítiques presentades als grups parlamentaris davant de les eleccions del 2019.

Al document “Para una sociedad más justa. Propuestas políticas ante las elecciones legislativas de 2019” Càritas demanava de forma concreta a les forces polítiques “garantir la protecció dels menors estrangers no acompanyats i el seu trànsit a la vida adulta” (número 5). Per això, es proposava “modificar la legislació d’estrangeria respecte als menors estrangers no acompanyats d’acord amb allò establert en el marc internacional de la Convenció sobre els drets de la Infància i l’Adolescència per garantir-ne no només la protecció sinó el trànsit a la vida adulta”.

La publicació al Butlletí Oficial de l’Estat del Reial Decret 903/2021 de 19 d’octubre és una bona notícia, que demostra la voluntat política de fer realitat allò que per a Càritas i nombroses entitats socials reclamaven des de fa anys una reforma urgent i necessària que afecta de ple nens, nenes i joves especialment vulnerables. A més, és un clar avenç en la necessària sintonia de la nostra legislació amb les normes nacional i internacional en l’àmbit dels drets de la infància.

La Reforma d’Estrangeria facilitarà la transició a la vida adulta d’aquests menors en assegurar la continuïtat en la documentació d’aquests joves, fet que constitueix un gran avenç en el projecte vital. Així mateix, adequar els mitjans econòmics per poder renovar aquestes autoritzacions de forma raonable i allargar-ne el temps de concessió suposa un suport clau en un procés que necessita una estabilitat documental indispensable. Això permetrà aprofitar-ne el potencial, les capacitats i les ganes d’aportar, construir i integrar-se en la que ara és la seva societat i la seva comunitat d’acollida.

Càritas considera, també, molt positiu que es plantegi un règim transitori que permeti recuperar la situació d’aquells joves que, havent estat tutelats, mai no van obtenir una autorització de residència i la dels que, havent-la obtingut, no la van poder renovar.

Càritas comparteix la satisfacció expressada davant l’aprovació d’aquesta Reforma per totes les entitats que treballen en el camp de la infància i la immigració, que, juntament amb l’impuls dels mateixos joves migrants, han reclamat durant anys aquest canvi legislatiu que ara veu la llum i denunciant les condicions abusives d’un Reglament que abocava a la irregularitat administrativa i exclusió social a milers d’adolescents i joves a qui la Llei d’Estrangeria, d’altra banda, reconeix com a regulars amb caràcter general.

DESCARREGAR NOTICIA

DESCARREGAR FOTO