Noticia16/06/2022

Organitzacions estatals demanen al Govern espanyol una reforma del reglament d’Estrangeria més ambiciosa

Considera que la reforma constitueix una oportunitat i té aspectes positius, però lamentaque el temps d'aportacions de lus diferents agents socials estigui condicionat per la tramitació de la via d'urgència

Una aliança de cinc organitzacions formada per Andalusia Acull, Càritas, CEAR, CEPAIM i Xarxa Acull, amb experiència directa en l’acompanyament social i jurídic de persones migrants i refugiades, presenta ahir, al portal de Twitter, un informe jurídic amb aportacions a l’esborrany de reforçdel Reglament d’Estrangeria.

Reconeixent els aspectes positius que recull l’esborrany, les organitzacions plantegen, com ja ho van fer  el 2021, la necessitat de ser més ambiciosos abordant aspectes que la reforma no inclou i proposant millores tècniques en el text de l’articulat.

Aquestes entitats consideren imprescindible subratllar que aquesta modificació normativa continua reforçant la idea de vincular immigració i mercat laboral. A més, obvia que, per damunt de tot, a aquestes persones se’ls ha de reconèixer la condició de ciutadans de ple dret més enllà de la conjuntura del mercat laboral.

Així mateix, lamenten que el temps d’aportacions dels diferents agents socials estigui condicionada per la tramitació de la via d’urgència. “Considerem imprescindible que més enllà de complir amb els tràmits del procediment, s’obri un diàleg amb la societat civil perquè des de la nostra pràctica diària puguem aconseguir una reforma de major abast del reglament d’estrangeria”, assenyalen.

Les qüestions que lesoriünds consideren que han de ser abordades estan dirigides a flexibilitzar i afavorir el dret a la reagrupació familiar, el foment dels visats de recerca de feina i facilitar la reincorporació al mercat laboral dels sol·licitants de protecció internacional.

Flexibilitzar la reagrupació familiar

Actualment, els processos de reagrupació familiar són llargs, complexos i costosos, posant en entredit el dret a la vida en família reconegut pels tractats internacionals i per la pròpia ley d’estrangeria. Flexibilitzar-los suposaria fomentar una via legal i segura d’accés al nostre territori. Tot i quee n la pràctica, alguns aspectes han estat flexibilitzats mitjançant Instruccions dictades per la Direcció General de Migracions, cal dotar aquests canvis d’ estabilitat normativa.

Autoritzacions de recerca de feina

La reforma pot constituir, segons assenyalen aquestes organitzacions socials, una oportunitat per aprofundir en els visats de recerca de feina com  a via d’accés legal i per l’entrada i permanència legal a Espanya durant la vigència d’aquest, així com el seu àgil intercanvi per un permís de residència i treball en cas que es formalitzi un contracte o s’emprengui un negoci per compte propi.

Sol·licitants de protecció internacional

Atesa la concurrència de camps entre la normativa d’ estrangeria i la normativa de protecció internacional, tot i tenir objectius diferents, resulta imprescindible una articulació adequada d’ aquestes normatives.

Les organitzacions proposen, a més, millores tècniques a l’articulat concret de l’esborrany de reforma, buscant una major eficàcia dels procediments i garantint els drets de les persones migrants i de les sevesfalles. 

El text plantejat pel Govern no recull una regularització extraordinària de persones estrangeres, qüestió que les cinc organitzacions consideren necessari puntualitzar i que com a societat consideren necessari abordar.

Finalment, les organitzacions han demanat al Ministeri d’Inclusió, al Ministeri de Treball i al Ministeri de Derechos Socials reunions per poder traslladar amb la màxima urgència aquestes propostes, convençuts que aquest diàleg tindrà com a fruit una millor regulació, objectiu compartit per tothom.