Noticia28/11/2023

L’any 2022, 1.730 famílies de l’Hospitalet de Llobregat ateses per Càritas van rebre targetes moneder finançades per l’Ajuntament per adquirir aliments

Les famílies que utilitzen la targeta moneder destaquen la llibertat que els dona per escollir els aliments que consumeixen i la possibilitat d’adquirir productes frescos.

Aquest matí, un centenar de persones han participat en la jornada “Respostes transformadores a la precarietat alimentària”, organitzada per la Fundació La Vinya i Càritas Diocesana de Barcelona. La jornada ha estat un espai de reflexió al voltant del model d’ajuda econòmica d’accés a l’alimentació, que afavoreix al màxim el benestar de les famílies, garanteix l’accés a una alimentació saludable, sostenible i inclusiva, i on l’alimentació forma part de l’acollida i l’acompanyament que es duu a terme des de l’acció social. Les entitats han advertit de la incidència que té l’alimentació en els processos d’exclusió social, apuntant que l’any 2022 la Fundació FOESSA va constatar que un 4,3% de la població que viu a la Diòcesi de Barcelona afirmava passar gana o haver-ne passat.

Durant la jornada s’ha presentat l’informe “Vetllant pel dret a l’alimentació: Estudi sobre la implementació de les targetes moneder a la Fundació la Vinya”, on s’ha tractat sobre la implementació d’aquest sistema d’accés a l’alimentació. L’estudi ha volgut copsar de manera transversal tots els impactes d’aquesta transformació de model i així identificar-ne les potencialitats i els punts de millora.

Des del mes de maig del 2021, la Parròquia de Sant Joan Evangelista i la Parròquia Mare de Déu de Bellvitge (parròquies on la Fundació La Vinya desenvolupa la seva acció) utilitzen les targetes moneder, un projecte que compta amb el finançament de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Aquestes famílies són derivades per part d’alguna treballadora social municipal. Les targetes tenen una quantia mensual que va dels 50 € a 200 € , segons la composició i situació de la unitat familiar.

“La targeta moneder és un instrument que possibilita que les persones que no disposen d’ingressos suficients puguin continuar emprant la xarxa normalitzada de comerços d’alimentació, puguin planificar la seva alimentació segons les seves necessitats, edats, cultures alimentàries, situacions de salut i preferències. Garanteix l’accés digne als aliments, i es trenquen els estereotips que relacionen la pobresa amb la incapacitat per gestionar l’economia familiar”, ha explicat Mercè Darnell, responsable del programa de Necessitats Bàsiques de Càritas Barcelona.

Per elaborar l’informe s’han realitzat 20 entrevistes personals a famílies acompanyades per la Fundació La Vinya, que han estat receptores de targetes i/o d’aliments en espècie.

La majoria d’elles estan formades per una mare sola amb càrregues familiars (50%), seguides de les famílies amb infants (30%). D’altra banda, el 55% es troben en situació administrativa irregular, i el 65% es veuen obligades a viure de relloguer o fins i tot ocupant un habitatge. “La irregularitat administrativa fa que les persones no puguin tenir una feina estable, un contracte. Això les aboca a tenir feines intermitents, per hores, i se’ls tanquen les portes a l’hora de, per exemple, accedir a un pis de lloguer. En conseqüència, se les obliga a viure en una habitació i demanar ajuda a l’administració o a les entitats socials per cobrir una necessitat tan bàsica com és l’alimentació”, han denunciat les entitats. Gràcies a aquestes entrevistes en profunditat s’han pogut recollir les opinions i els beneficis que comporta la targeta moneder, així com els aspectes que cal millorar.

Les persones entrevistades han destacat que l’avantatge principal que ofereix la targeta moneder és la llibertat d’escollir. “Les persones poden triar els productes. No només els que s’adeqüen als seus gustos personals o familiars, sinó també els que s’adapten a la seva cultura, religió, i a la seva identitat”, ha indicat Darnell. També ha explicat que amb aquest model poden comprar més aliments frescos, i que disposen d’una major varietat, cosa que repercuteix positivament en la seva salut. “Ara poden fer dietes especials, com per exemple quan hi ha malalties, infants o persones grans, i en general ho valoren com a més saludable”.

Tot i això, les famílies també han manifestat les mancances del sistema, com que la quantia de la targeta és insuficient, sobretot tenint en compte l’augment sostingut dels preus dels aliments i els elevats recursos que han de destinar per cobrir despeses d’habitatge. També s’ha demanat que amb la targeta es puguin adquirir altres productes de primera necessitat, així com d’higiene personal i de la llar.

Les entitats organitzadores de l’acte han valorat molt positivament que l’Ajuntament de l’Hospitalet hagi mantingut la seva aposta pel model de targetes, i destinar una partida econòmica important del pressupost municipal a aquest model. Tot i això, tant Càritas Barcelona com la Fundació la Vinya han indicat que la targeta moneder ha de ser una ajuda complementària. “La targeta moneder és una eina per donar suport a l’alimentació, però prestacions com la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) o l’Ingrés Mínim Vital (IMV) haurien d’augmentar la seva dotació econòmica per ser més eficaces i fer front a l’exclusió social. Si aquestes prestacions fossin de major quantia, les ajudes que es donen amb targeta moneder serien suficients”, han indicat.

Finalment, les entitat han fet una defensa del dret a l’alimentació com una condició necessària per dur una vida digna. “Defensem el dret a una alimentació saludable, sostenible i inclusiva. Cal que l’alimentació, però també l’habitatge, siguin vistos a ulls de tota la població com a drets, tal com ho són la salut i l’educació. Cal allunyar-los de la lògica de mercat i garantir-los des del ple exercici per a tothom”, han conclòs.