Noticia10/04/2024

La Taula del Tercer Sector Social i l’Aliança contra la Pobresa Energètica reclamen que la pobresa energètica sigui una prioritat cabdal per al pròxim Govern

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) reclamen que la lluita contra aquest fenomen, i en concret el compliment del conveni que regula la pobresa energètica a Catalunya, sigui una prioritat cabdal per al pròxim Govern. Les dues entitats demanen a l’actual executiu que avanci tot el que pugui en el desplegament d’aquest conveni abans de finalitzar la legislatura.

Tot just ara s’acaben de complir tres anys d’aquest acord, signat entre la Generalitat de Catalunya i Endesa, i encara hi ha compromisos pendents. Falta la condonació del deute dels anys 2022 i 2023, que genera molta incertesa i pressió a les famílies; la creació del fons d’atenció solidària, el mecanisme necessari per prevenir i fer front als impagaments; la instal·lació generalitzada dels comptadors socials, primordials per evitar els riscos associats a les connexions irregulars; i l’ampliació de l’acord a la resta d’empreses energètiques, com Naturgy i Iberdrola. “Demanem al futur govern que la pobresa energètica sigui una prioritat cabdal i que continuï treballant per al compliment dels acords del conveni. Les llars en situació de vulnerabilitat energètica no han deixat d’augmentar en els darrers 4 anys” recorden les dues entitats. Actualment, el 20% de la població catalana no pot mantenir la llar a una temperatura adequada, una xifra que pràcticament triplica el percentatge del 2019, quan era del 8,3%, segons dades de la darrera Enquesta de Condicions de Vida 2023 d’IDESCAT.

L’Aliança contra la Pobresa Energètica i la Taula del Tercer Sector Social defensen que el conveni és una bona eina per garantir la protecció i els drets de les persones en situació de vulnerabilitat energètica. Fins ara, s’ha condonat el deute a 41.000 llars catalanes. Per aquesta raó, insisteixen que cal avançar en el desplegament d’aquesta eina per aprofitar al màxim el seu potencial.

En paral·lel al conveni, la Taula i l’APE demanen al futur Govern que compti amb les dues entitats per a l’elaboració del reglament de la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Argumenten que volen vetllar perquè el reglament no impliqui un retrocés en els drets energètics sinó un instrument que agilitzi els processos de protecció i doni un marc normatiu sòlid. També demanen al futur executiu català que continuï fent incidència amb el govern espanyol per a la implementació automàtica del bo social elèctric, una bona eina de prevenció.