Noticia27/03/2024

La reforma del reglament d’Estrangeria, una oportunitat per limitar els períodes d’irregularitat administrativa

Sis entitats de migració i asil demanen aprofitar l'oportunitat de la nova reforma anunciada pel Govern espanyol perquè sigui més ambiciosa.

Una aliança de sis organitzacions formada per Andalucía Acoge, Cáritas Española, CEAR, CONVIVE Fundación Cepaim, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes, la missió del qual és, entre d’altres, la defensa dels drets de les persones migrants i refugiades, han presentat propostes de millora a la consulta pública prèvia a una modificació del Reglament d’Estrangeria, que es preveu per al primer semestre d’aquest any.

L’anterior reforma del Reglament realitzada el 2022, tenint aspectes molt positius, va poder ser “més ambiciosa”, segons les organitzacions. “L’avaluació de la seva aplicació durant els dos darrers anys ha permès detectar qüestions sense resoldre i llacunes jurídiques que es tradueixen en impediments per a la regularització administrativa de moltes persones que, tot i comptar amb els requisits establerts, el sistema deixa a la irregularitat”, assenyalen .

Les organitzacions valoren positivament l’obertura d’un nou procés de modificació del Reglament, la reforma del qual es va anunciar el mes de desembre passat en el marc de la Conferència Sectorial de Migracions. Consideren que cal aprofitar aquesta oportunitat per limitar de manera efectiva els períodes d’irregularitat administrativa de manera que es garanteixi el reconeixement de drets per a totes les persones, ajustar els supòsits d’arrelament a les circumstàncies reals de les persones migrades, així com eliminar barreres que dificulten els processos de reagrupació familiar i millorar l’accés de les autoritzacions de residència i de treball per a les víctimes de violència de gènere, entre d’altres.

També recullen propostes per garantir l’accés a la justícia ia la denúncia segura per a les persones en situació administrativa irregular que són víctimes de delicte, primant la condició de víctima sobre el seu estatut de residència de manera que es puguin evitar situacions de gran desprotecció, expulsió, infradenúncia i impunitat del denunciat/infractor.

Altres punts que proposen millorar es refereixen a la consolidació dels avenços en l’accés a les autoritzacions de residència i treball de les i els menors no acompanyats quan assoleixen la majoria d’edat o en la incorporació de mesures efectives de seguretat jurídica en els casos de devolucions a frontera.

En definitiva, aposten per una reforma legislativa profunda, que no es limiti a simplificar els procediments administratius, sinó que ampliï el marc de protecció i reconeixement de drets de les persones migrants.