Noticia11/04/2024

Ens posem al dia amb l’Assemblea que té lloc a Tortosa

El dimecres 10 d’abril va tenir lloc a Tortosa l’Assemblea de Càritas Catalunya, amb la presència de la majoria dels equips directius de les deu Càritas que la configuren. La reunió va tenir lloc a la seu de Càritas Diocesana de Tortosa, on els assistents van ser rebuts i acollits per Mons. Sergi Gordo, bisbe de Tortosa, qui va adreçar unes paraules als membres de l’Assemblea i va voler subratllar la tasca que cal fer per acompanyar els més vulnerables i marginats de la nostra societat. També va presentar breument el Pla Estratègic 2024-2027 de Càritas Diocesana de Tortosa i va recordar el darrer document que parla de la dignitat humana i que acaba de publicar la Congregació pel Culte Diví “Dignitas infinita”. Després va prendre la paraula el bisbe Javier Vilanova, que va representar al Sr. Cardenal Omella. Mons. Vilanova va recordar als participants en l’Assemblea la necessitat de fer bona feina en bé dels més necessitats.

El president Sr. Francesc Roig també va saludar a tots els presents i tot seguit es va aprovar l’acta de la darrera reunió. El Sr. Roig va fer una informació ben detallada de totes les reunions i activitats que s’han dut a terme a nivell institucional i de relacions amb l’administració pública i altres organismes, un moment per compartir amb els directors, delegats i secretaris generals el dia a dia de Càritas.

Seguint l’ordre del dia es va iniciar el procés d’elecció del nou president/a de Càritas Catalunya, així com la renovació de les vicepresidències de la Comissió Permanent que ara acaben el seu mandat.

En el tema econòmic es va presentar el tancament de l’exercici econòmic de l’any 2023, que es va explicar als assistents, així com la proposta del pressupost per aquest any 2024 que va tenir l’assentiment dels presents. Un punt que va portar al diàleg, així com preguntes i dubtes per part de l’Assemblea, en un tema tan important per dur a terme la tasca caritativa i social de Càritas arreu del territori. Després el coordinador d’Àmbits va fer un exhaustiu repàs per tot allò que es duu a terme en els àmbits: social, de comunicació, de les persones, de la gestió i altres. Un ric diàleg i diferents aportacions van completar la informació facilitada i va permetre veure la tasca que es fa des de les Càritas Diocesanes i l’acompanyament de Càritas Catalunya.

A les 14 h amb una breu pregària es va donar per acabada l’Assemblea i es va compartir un dinar de germanor