Noticia17/10/2020

Dia Europeu contra el Tràfic: Mesures urgents de protecció de les víctimes davant l’impacte de la Covid-19

Càritas és testimoni directe de l’agreujament que la Covid-19 està afegint a la situació de violació sistemàtica de drets humans a les que es veuen abocades les persones sotmeses al tràfic d’éssers humans.

 

La celebració, el 18 de octubre, del Dia Europeu contra el Tràfic de Persones suposa per Càritas una oportunitat per alertar sobre els riscos que la pandèmia causada pel coronavirus ha afegit sobre l’extrema vulnerabilitat de les víctimes d’aquest delicte, i reclamar mesures urgents que permetin la seva identificació i garanteixin la seva protecció. Càritas és testimoni directe de l’agreujament que la Covid-19 està afegint a la situació de violació sistemàtica de drets humans a les que es veuen abocades les persones sotmeses al tràfic d’éssers humans.

Actualment, Càritas desenvolupa 15 projectes de suport a dones en context de prostitució i víctimes del tràfic amb finalitats d’explotació sexual a diferents lloc de l’estat espanyol, una tasca que es completa amb programes d’acompanyament a víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació laboral, principalment en el sector agrícola. Durant el darrer any, la Confederació Càritas a Espanya ha atès 3.738 dones en contextos de prostitució, de les quals s’han trobat indicis de tràfic en 253.

Anualment, s’estima que 2,45 milions de persones són víctimes de tràfic a tot el món, de les quals centenars de milers tenen lloc a Europa o tenen el nostre continent com a destí.

En aquest Dia Europeu contra el Tràfic Càritas va assegurar que és urgent, a més, posar l’accent sobre les greus conseqüències socioeconòmiques que la pandèmia està tenint en les persones en situació d’extrema vulnerabilitat com són les víctimes de tràfic. La indefensió davant factors com la pobresa, la discriminació, la falta d’accés a drets bàsics, la desigualtat de gènere o els conflictes i desastres naturals es veu incrementada en moments com l’actual, fet que provoca que augmentin les condicions de precarietat de moltes persones i, per tant, el risc de ser captades per part de les màfies vinculades al tràfic d’éssers humans. Aquestes situacions suposen un repte per al treball de Càritas, on són claus la protecció i recuperació integral de les víctimes, a través d’un enfocament basat en els drets humans i posant en el centre la persona.

Finalment, Càritas va instar les Administracions públiques europees i espanyoles a adoptar mesures urgents per erradicar aquesta lacra i garantir la identificació i protecció a les víctimes d’aquest delicte, ja que només amb voluntat política, treballant de manera coordinada, i posant els drets humans de les persones al centre, es podrà garantir la protecció d’aquestes persones de forma eficaç.