Noticia21/03/2024

Comunicat de la Taula, ECAS i la part social de la Taula de Participació Social del Departament de Justícia i les entitats socials

En relació amb les mobilitzacions a les presons catalanes i el bloqueig que afecta prop de 4.000 persones privades de llibertat:

·  Expressem el nostre condol als familiars i amistats de la víctima i treballadora de la presó de Mas d’Enric.  

·  Entenem que l’exercici públic del personal penitenciari és fonamental i que la dignitat dels i les treballadores és primordial, i esperem que les seves demandes puguin ser escoltades.

·  Tanmateix, sol·licitem que les reivindicacions laborals no repercuteixin en les persones privades de llibertat i instem a prendre mesures per minimitzar l’afectació dels drets de les persones privades de llibertat demanant que cessi la situació de bloqueig que està generant impactes en les famílies, les persones treballadores i les persones privades de llibertat.

· Recordem que les persones privades de llibertat han de ser tractades amb el respecte i el valor que els són intrínseques com a éssers humans, d’acord amb el que estableix la legislació internacional i europea (les Regles Mínimes de les Nacions Unides per al Tractament dels Reclusos, més conegudes com a Regles Nelson Mandela, i les regles penitenciàries europees).

·  Instem les autoritats a assegurar-se que, com marca la legislació, les restriccions imposades a les persones privades de llibertat siguin les estrictament necessàries i que es tingui en compte el principi de proporcionalitat. Es considera una pràctica greu l’aïllament indefinit i perllongat (Regla 43-1 i 44 de les Regles Mínimes de les Nacions Unides per al Tractament dels Reclusos) 

· Defensem un model d’execució penal centrat en la reinserció social i laboral de les persones que han estat privades de llibertat i la implementació de mesures de compliment alternatives amb l’objectiu d’afavorir que aquestes persones, després d’haver estat a la presó, puguin tornar a la societat i la comunitat.

· Les entitats socials i de voluntariat treballem a molts nivells, i des de fa molts anys, per trencar amb l’estigma social, i si bé els fets ocorreguts són molt greus, no és la realitat del gran volum de persones que fan un procés de reinserció social.

COMUNICAT