Noticia28/04/2023

Càritas va atendre l’any passat a tot Espanya 64.865 persones en les seves iniciatives d’ocupació, un 11,7% més que el 2021

Va invertir una xifra rècord de 117,5 milions d'euros en programes d'inserció sociolaboral i economia solidària.

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Treballadors, el pròxim 1 de maig, Càritas Espanyola presenta el seu informe anual d’Economia Solidària per donar compte de l’activitat desenvolupada durant el 2022 en un context marcat per la inestabilitat i precarietat del mercat laboral.

En un any en què la inflació i les conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna van començar a debilitar el creixement de l’ocupació, Càritas va aconseguir acompanyar 64.865 persones, de les quals 12.807 (una de cada cinc) van aconseguir accedir a un lloc de treball. Enmig d’un escenari plagat de dificultats, la nostra Confederació va aconseguir atendre un 11,7% més de persones que l’any anterior, en passar de 57.233 persones a 64.865.

Càritas va dedicar l’any passat la xifra rècord de 117,5 milions d’euros a totes les seves iniciatives d’economia solidària (programes d’ocupació, empreses d’inserció, comerç just). La suma és un 15,9 per cent superior a l’any anterior (18,8 milions d’euros més). D’aquest total, 35,3 milions van ser destinats concretament a itineraris d’inserció sociolaboral.

Si es té en compte que els 35 milions d’euros invertits en ocupació han servit perquè gairebé 13.000 persones trobin feina, això suposa una inversió mitjana de 2.700 euros per persona que accedeix a l’ocupació.

“No parlem de despesa, sinó d’inversió. I no ho fem en termes metafòrics o poètics sinó perquè per a nosaltres, cada recurs invertit suposa un retorn en el mitjà-llarg termini des del punt de vista social i també econòmic perquè la persona no només guanya en autoestima, reconeixement de la seva dignitat i accés als seus drets, sinó que deixa de percebre prestacions, passa a pagar impostos i genera creixement econòmic per la via del consum”,  explica el director d’Acció Social, Francisco Lorenzo.

Empreses d’inserció

Amb l’objectiu de contribuir a la construcció de l’economia solidària i d’atendre les necessitats de les persones en situació de desavantatge social, Càritas va comptar el 2022 amb 67 iniciatives relacionades amb empreses d’inserció, centres especials de treball i empreses socials, que van generar 2.373 llocs de treball. La majoria de les seves 268 línies de negoci estan relacionades amb l’activitat tèxtil, la gestió ambiental i de residus, neteja, transport i missatgeria i restauració i càtering.

El perfil dels participants en els programes d’ocupació es manté similar a anys anteriors: la majoria són dones (64%), de més de 45 anys (39%), amb estudis bàsics (38%). Les persones procedents de països no comunitaris són lleugerament superiors a les nacionals (52%).

“Darrere d’aquest perfil es donen multitud de situacions aïllades o que se sumen i que cal anar superant per aconseguir l’objectiu d’inserció laboral. En moltes ocasions ens trobem amb persones que no tenen competències digitals, presenten dificultats d’aprenentatge, escassa experiència laboral o molts problemes de conciliació familiar, a més de greus mancances socioeconòmiques, dificultats amb l’idioma i baixa autoestima que porta a la desmotivació”, apunta el director d’Acció Social de Càritas Espanyola.

“Tota aquesta realitat -afegeix- ens obliga a articular una atenció integral, molt individualitzada, i amb una metodologia eminentment pràctica, que acceleri i faciliti l’aprenentatge i els ajudi a superar les dificultats que els allunyen del mercat laboral”.

Durant l’any passat, Càritas va invertir en accions que generen ocupació protegida (empreses d’inserció, centres especials de treball i empreses socials) 81,6 milions d’euros, gairebé 15,1 milions més que l’any anterior. D’aquest import, el 84% va procedir de la facturació per vendes, que va ser de 68,8 milions d’euros.

Comerç just

Les accions de comerç just desenvolupades en 24 Càritas diocesanes van suposar a més una inversió de 635.030 euros dels quals es van aconseguir recuperar 564.693 de la facturació per venda de productes (89%). Aquesta xarxa compta amb més de 21 botigues i 45 punts de venda repartits per tot Espanya, que funcionen no només com a llocs de comercialització de productes, sinó que generen espais de sensibilització perquè els consumidors visibilitzin les persones i processos que hi ha darrere de cada producte i contribueixin a fomentar un consum responsable.

Càritas, a més, acompanya grups de productors i cooperatives en països en els quals l’organització està present des del seu model de cooperació fraterna, treballant en xarxa i en aliança amb altres actors del moviment de comerç just a nivell local, estatal i internacional.

Finances ètiques

Càritas aposta a més de manera decidida per un model de finances que vagi més enllà de la rendibilitat econòmica. “Les finances ètiques garanteixen als estalviadors que els seus diners s’inverteixen en projectes que busquen el desenvolupament de les persones, afavoreixen la redistribució de la riquesa i protegeixen el medi ambient”, indica Francisco Lorenzo.

El sistema financer es mou en funció de les decisions que prenen persones que trien on volen invertir els seus diners sense pensar moltes vegades en les conseqüències que aquesta decisió té per a d’altres. Per això, informar-se i triar alguna de les opcions que ofereixen les Finances Ètiques poden ser un dels instruments amb més capacitat de transformació de la societat.

Dins d’aquesta línia de treball: 43 entitats de Càritas col·laboren amb entitats financeres que fan compatibles la rendibilitat econòmica amb la consecució d’objectius socials i mediambientals.

“Quan ens referim a l’Economia solidària, pensem en un mercat laboral amb valors, en un sistema de finances ètiques, en un comerç just i un consum responsable. Sabem que l’abast actual d’aquestes iniciatives és insuficient, gairebé testimonial, però evidencia que com a societat podem autoexigir-nos una ètica en tot el que afecta l’economia. Una economia que escolta, que cuida, que suma i que canvia. Aquesta és l’economia que volem”, assegura el director d’Acció Social de Càritas Espanyola.