Nota de prensa20/05/2020

Les entitats socials catalanes perjudicades de nou pel govern espanyol en el repartiment del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials

Catalunya queda fora del repartiment de la recaptació extra junt amb Castella i Lleó, Galícia i Madrid.

 

  • A través de la casella de la X solidària s’ha recaptat més de 283 milions d’euros, un 7% més que el 2019.

 

  • L’executiu central, però, torna a perjudicar les entitats socials catalanes i les persones que són ateses a través de projectes de lluita contra la pobresa i les desigualtats finançats per l’IRPF. Per quart any consecutiu, rebran 31 milions d’euros i 0 euros dels 14 milions extres de la recaptació total a l’Estat. Catalunya queda fora del repartiment de la recaptació extra junt amb Castella i Lleó, Galícia i Madrid.

 

  • L’únic increment que hi ha és del 0,9% (gairebé 284.000 €), que equival a l’augment de la inflació i que s’aplica a totes les CCAA.

 

  • La Taula havia demanat reiteradament un canvi del model de repartiment perquè era injust amb Catalunya. Aquest any s’ha modificat, però denuncia que continua perjudicant les entitats socials catalanes.

 

  • El Tercer Sector Social català reclama que totes les CCAA entrin en el repartiment dels increments de la recaptació, que els indicadors per a aquesta distribució siguin territorialitzats, que es reforci el pes dels indicadors referents a la realitat social i es rebaixi el dels criteris geogràfics i que s’inclogui com a nou indicador el percentatge de persones que marquen la casella solidària i més transparència.

 

  •  En l’última convocatòria de subvencions via IRPF, es van finançar més de 700 projectes d’entitats socials catalanes.

El govern espanyol perjudica de nou Catalunya en el repartiment del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials, uns recursos fonamentals per a centenars d’entitats socials catalanes que, a través d’aquesta subvenció, ofereixen serveis i suports a persones en situació de vulnerabilitat mitjançant projectes destinats a pal·liar la pobresa i l’exclusió social i a reduir les desigualtats. En l’anterior convocatòria de subvencions via IRPF, es van finançar més de 700 projectes d’entitats socials. Per quart any consecutiu, les entitats socials catalanes es mantenen congelades i rebran 31 milions d’euros, en concret 31.811.855 €, i queden fora repartiment de la recaptació extra a l’Estat. El govern espanyol ha aconseguit 283.374.239 € a través de la casella de la X solidària de la declaració de la renda, un 7% més que el 2019, que va ser de 264.428.823 €. Tot i la pujada, Catalunya rebrà 0 € dels 14 milions extres, com succeeix a altres tres territoris: Castella i Lleó, Galícia i Madrid (Ceuta, Melilla i la Rioja queden al marge perquè se’ls assigna un percentatge fix, independent dels indicadors). L’únic augment que hi haurà és de gairebé 284.000 € que corresponen a l’increment de l’IPC (0,9%) i que s’aplica a totes les comunitats autònomes per igual.

Taula 1. Import per any atorgat per CCAA
Font: Elaboració pròpia. Dades de Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

Taula 2. Repartiment percentual per any atorgat per CCAA

Font: Elaboració pròpia. Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

Taula 3. Variació per any atorgat per CCAA

Font: Elaboració pròpia. Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

Canvi de criteris que, un altre cop, perjudiquen Catalunya

Des de 2017, el 80% dels diners procedents del 0,7% de l’IRPF se cedeixen a les Comunitats Autònomes perquè aquestes adaptin les convocatòries de les subvencions a la realitat i necessitats del seu territori. L’altre 20% es distribueix entre les entitats que tenen un àmbit d’actuació estatal. El govern espanyol, a proposta del Consejo Territorial, és qui aplica els criteris de repartiment amb els quals establirà l’import que pertoca a cada CCAA.

En els últims exercicis, la Taula del Tercer Sector havia demanat reiteradament a l’executiu central que canviés el model de repartiment de l’IRPF perquè era injust, no equitatiu i no proporcional amb la complexitat social catalana i amb el nombre de caselles de la X solidària marcades pels catalans i catalanes. Finalment, aquest any els criteris

s’han canviat però, una altra vegada, perjudiquen Catalunya. Un exemple clar és el criteri de la taxa AROPE.

Taula 4. Criteris de repartiment del 0,7% i pes sobre el total

Font: Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Maig 2020

Com es veu a la taula, el 50% dels pes se situa en el valor de la taxa AROPE que mesura la pobresa i l’exclusió a través de tres components: pobresa, carència material i baixa intensitat del treball. El govern espanyol calcula aquest indicador a cada territori segons un mateix barem estatal de llindar de la pobresa que no té en compte la realitat territorial sobre la pobresa relativa. Per exemple, obvia un factor tan determinant com el cost de la vida. Això fa que el valor de l’AROPE a Catalunya, calculat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) no sigui el mateix que el de l’IDESCAT, calculat a partir del llindar de pobresa adaptat al cost de la vida català.

Si analitzem la diferència entre les dues maneres de calcular l’indicador del període 2018 (l’últim del qual es tenen dades), veiem com, segons la forma de calcular amb el barem estatal que utilitza l’INE, hi hauria un 5,8% de la població catalana que no està en risc de pobresa respecte del que afirma l’IDESCAT. Per tant, queden fora del càlcul gairebé mig milió de persones (434.362 persones).

És per això que la Taula del Tercer Sector reclama que totes les CCAA entrin en el repartiment dels increments de la recaptació, que els indicadors per realitzar aquesta distribució siguin territorialitzats, que es reforci el pes dels indicadors referents a la realitat social i que es rebaixi el dels criteris geogràfics i que s’inclogui com a nou indicador el percentatge de persones que marquen la casella solidària per respectar el compromís i la confiança que la ciutadania de cada territori diposita en les seves entitats socials; a més, demana més transparència en el procés de repartiment.

D’altra banda, segons les últimes dades publicades per la Generalitat (donades en el Congrés dels Diputats a través d’una pregunta parlamentària l’any 2016), els i les contribuents catalanes aportaven un 25% dels diners recaptats a tot l’Estat. Aquest any, Catalunya rebrà un 13% d’aquests recursos (veure taula 2 sobre repartiment percentual).