Nota de prensa07/07/2020

El Síndic i les entitats socials fan un crit d’alerta per fer front la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 i estableixen la Taula d’Emergència Social

En aquest context, la Taula d’Emergència Social considera que cal sortir de l’emergència establint les bases d’un sistema de protecció que garanteixi els drets socials.

 

El síndic de greuges, juntament amb representants d’algunes de les principals entitats d’atenció social de Catalunya, va presentar dimarts passat (30 de juny) una declaració al president de la Generalitat i al Parlament de Catalunya davant la crisi de la COVID-19.

El passat 11 de juny es va constituir la Taula d’Emergència Social, de la qual també formen part representants de la Taula del Tercer Sector, Càritas Catalunya, Creu Roja, Amics de la Gent Gran, Banc dels Aliments i Comunitat de Sant’Egidio. La Taula va néixer per abordar la urgència assistencial i la detecció de necessitats i prioritats per fer les recomanacions de canvi i millora a les administracions afectades i al Parlament de Catalunya en el marc del context actual.

En la declaració s’hi recullen un seguit de mesures urgents i immediates, entre les quals destaquen: assegurar un nivell adequat i unes condicions de vida amb dignitat, mesures per garantir l’habitatge digne, mesures relatives a les persones grans, mesures relatives als drets dels infants i mesures per fer front a l’emergència sanitària

La declaració presentada també pretén fixar les bases sobre les quals haurien de girar el conjunt de mesures que caldria implementar per fer front a la situació sanitària, social i econòmica, que s’ha vist molt agreujada per la pandèmia de la COVID-19. 

La declaració parteix de la base que la crisi sanitària ha suposat una sotragada extraordinària per a tot el sistema sanitari, però també ha comportat immenses conseqüències socials i econòmiques, amb milions de pèrdues de llocs de treball que han afectat de manera molt intensa situacions precaritzades en el treball per part de col·lectius desprotegits que han esdevingut situacions de gran emergència social. La gent gran, les persones sense llar i la població immigrant han estat col·lectius especialment afectats.

La crisi provocada per la COVID-19 recau en un sistema de protecció social que pateix dèficits estructurals derivats de la baixa inversió a Catalunya i a l’Estat, situació que també ha suposat més dificultats per afrontar la crisi sanitària i social derivada de l’emergència.

En aquest context, la Taula d’Emergència Social considera que cal sortir de l’emergència establint les bases d’un sistema de protecció que garanteixi els drets socials com a mesura de respecte de la dignitat i la igualtat de les persones en el marc d’una societat justa, igualitària i cohesionada.