Campaña

Fora de cobertura

Les persones sense llar viuen sense cobertura sanitària, social o legal. Sense una llar digna. Sense suport i sense xarxa.

 
 

 

Des de fa 30 anys treballem per fer visible la vulnerabilitat extrema de les persones que en queden al marge: al marge de les relacions socials, de l’espai públic normalitzat, de l’accés al dret d’habitatge, ocupació i protecció social.

L’últim any hem atès 37.207 persones que viuen al carreri hem posat a la vostra disposició 420 centres i recursos en què acompanyem i oferim oportunitats perquè no en quedin al marge.

 

Podríem viure sense connexió en una societat hiperconnectada?

 

La desconnexió és viscuda com una pèrdua de possibilitats i oportunitats, però… Què significa per a les persones que es troben en greu exclusió social viure sense connexió:

  • Sense connexió als serveis públics de la comunitat on viuen.
  • Sense connexió a relacions socials, familiars.
  • Sense connexió a la seva salut física i mental.
  • Sense connexió als seus propisrecursos personals i possibilitats.
  • Sense connexió a la seva pròpia dignitat, mereixedors del dret a la llibertat,
    educació, cultura, sanitat, treball, habitatge, a construir una família, a participar de la societat en què vivim sense connexió al Dret a la vida.