Campaña

Aliança per a la Segona Oportunitat

 

El 15 d’abril d’enguany es va presentar l’Aliança per a la Segona Oportunitat. Aquesta plataforma és una iniciativa social que té per objectius: impulsar la difusió i el coneixement la Segona Oportunitat; incorporar la Segona Oportunitat dins la cultura econòmica i social catalana; i donar empara a les accions de coordinació entre els diferents actors.

Les entitats que integren l’Aliança és un conjunt d’institucions de fort pes social, que tenen responsabilitat o vinculació amb situacions de sobre endeutament, i que són claus en la defensa dels drets de les persones:

 • El Consell de l’Advocacia Catalana

 • Els Col·legis de l’Advocacia de Barcelona, de Censors Jurats de Comptes, d’Economistes de Catalunya, d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya, de Periodistes de Catalunya, de Psicologia de Catalunya i de Treball Social de Catalunya

 • Les Cambres de Comerç de Catalunya

 • Càritas Catalunya

 • CECOT

 • CONFAV

 • Fòrum de Síndics i Defensors Locals de Catalunya 

 • Observatori DESC

 • PIMEC

 • Fundació PIMEC

 • Taula del Tercer Sector Social de Catalunya

La creació d’aquesta plataforma rau en el fet que hi ha un baix coneixement del mecanisme de la Segona Oportunitat. És per això que les entitats que integrem l’Aliança creiem que és una molt bona eina, útil i eficaç, per donar resposta a les persones insolvent i volem ser part de la solució davant de la situació de persones que ho han perdut tot menys els deutes.

La Segona Oportunitat fomenta la rehabilitació de les persones, la seva inclusió social, la seva reincorporació a l’economia i que puguin enfocar les seves expectatives i les seves noves iniciatives emprenedores.

La Segona Oportunitat s’enfoca vers la persona física no empresària, una persona que degut a la seva activitat personal (préstec hipotecari, préstecs personals, etc.) ha esdevingut insolvent; i vers la persona física empresària que a causa de la seva activitats empresarial (com autònom o per la seva vinculació a una empresa) ha esdevingut insolvent.

En aquesta línia de difusió de la Segona Oportunitat, la Direcció General  de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia ha posta en marxa un servei públic gratuït d’acompanyament per a persones que es trobin en situació d’insolvència a causa de deutes acumulats: el Servei d’acompanyament per a la segona oportunitat. Aquest servei ajudarà a particular o autònoms en situació d’insolvència a través de:

 • L’orientació en el procediment de la segona oportunitat, explicació del procés, requisits i les opcions que tenen les persones deutores

 • El suport en la preparació de la documentació necessària per sol·licitar la mediació

 • La preavaluació de les possibilitats d’acord amb els creditors

 • L’ajuda per tramitar la sol·licitud de mediació davant les entitats autoritzades