10/03/2023

Reflexions entorn la importància de ser dona

A Càritas denunciem les múltiples violències que pateixen les dones i reclamem polítiques d'igualtat

En el Dia Internacional de la Dona, Càritas vol denunciar les múltiples violències que continuem patint les dones cada dia i insta les Administracions Públiques a desenvolupar polítiques proactives per assegurar una igualtat real, l’accés als drets i la garantia d’una protecció i assistència adequades.

Què trobem en el nostre entorn, que sovint es normalitza?

Tot i que la desigualtat ha guanyat visibilitat, no sempre som conscients ni són reconegudes aquestes violències diàries suportades per les dones. Els insults i comentaris masclistes, els tocaments i mirades obscenes, la situació d’infravaloració i humiliació en les feines feminitzades… La violència masclista es manifesta de múltiples formes que, amb freqüència, es veuen “normalitzades” pels usos que sustenten la societat patriarcal.

Per desgràcia, encara n’hi podem afegir. Sobren exemples d’aquesta realitat: la por de passejar soles durant la nit, la persistent esquerda salarial o les lacres intolerables de l’explotació sexual, la violència de gènere i els assassinats.

Posem en valor el desenvolupament liderat per dones. En el treball, la família, la societat.

El repte de Càritas és contribuir a convertir les dones en protagonistes de les seves vides i a enfortir el seu lideratge en els processos de transformació de les seva realitat. Al treball o a la família, que permetin disminuir la desigualtat i erradicar les vulneracions greus de drets humans.

L’experiència ens demostra que, en la mesura que són empoderades i reconegudes, les dones demostren un paper decisiu com a impulsores del desenvolupament, l’emprenedoria social, l’autonomia familiar, la solidaritat comunitària i la construcció de la pau.

Canvi d’actituds

Volem reivindicar, tanmateix, la defensa expressa llançada per Joan Pau II a la seva Carta a les dones de 1995 on expressava l’admiració cap a les dones de bona voluntat que s’han dedicat a defensar la dignitat de la seva condició femenina mitjançant la conquesta de drets fonamentals socials, econòmics i polítics, i han pres aquesta valenta iniciativa en un temps en què aquest compromís seu era considerat un acte de transgressió, un signe de falta de feminitat, una manifestació d’exhibicionisme, i tal vegada un “pecat”.

Inspirats per aquesta exhortació i des del nostre compromís diari en la transformació de la realitat que afecta les dones en situació més precària, Càritas aposta per un canvi d’estructures i d’actituds, i llança una crida a la comunitat cristiana i a tota la societat per denunciar les conductes masclistes que segueixen dificultant la vida quotidiana de moltes dones, per no ser còmplices de la desigualtat i a ser agents actius en la construcció d’una societat de persones iguals i lliure de violències.