03/04/2023

Paraules de Mn. Ramon Donada

Per tots els qui formem Càritas com ho és per tots els cristians, la Setmana Santa és una invitació a posar la nostra mirada en Jesús i en la seva manera de viure i de veure les persones, per celebrar el seu amor i per entendre com ha de ser la nostra vida i actuació.
 
Diumenge de Rams

A l’evangeli de Mateu, al relat de l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, Jesús és aclamat com a Fill de David, com el qui ve en nom de Senyor. I la gent que l’aclamaven exclamaven encara: Hosanna a dalt del cel.
I després, quan entra al temple, treu els qui hi compraven i venien, GUAREIX els cecs i coixos que se li acostaven i ESCOLTA els infants que cridaven dintre mateix del temple “Hosanna al Fill de David”, coses que no compartien i indignaven als grans sacerdots i als escribes que ho veien.
 
Dijous Sant

Jesús celebra la Pasqua amb els deixebles i, en el pa i el vi, ES DÓNA com aliment. Això és el que ens diuen els evangelis de Marc, de Mateu i de Lluc.
Al de Joan es parla d’un altre gest: renta els peus als deixebles, els convida a veure en aquell gest el que ha estat tota la seva vida, un camí viscut amb AMOR I ESPERIT DE SERVEI i els demana que sempre ho recordin i l’imitin:
“Us he donat exemple perquè tal com jo us ho he fet, ho feu també vosaltres,” (Jn 13,15).
Després va a l’hort de les Oliveres. Moment de PREGÀRIA intensa:
“Pare meu, si és possible, que aquesta copa s’allunyi de mi. Però que no es faci com jo vull, sinó com tu vols.” (Mt 26,39).
Moment de dolor… però també de confiança.
 
Divendres Sant

Detingut, jutjat, condemnat, ultratjat, executat…mor a la creu:
“Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat?” (Mc 15,34 i Mt 27,46).
“Pare a les teves mans encomano el meu esperit!” (Lc 23,46).

“Tot s’ha complert” (Jn 19,30 ).
Ha viscut amb plena FIDELITAT a la missió que el Pare li ha confiat. En la seva fidelitat, que no li estalvia la mort, hi veiem la màxima expressió del seu amor.
 
Pasqua

Ha mort però és viu. Déu l’ha ressuscitat i és VIDA per a tothom. S’apareix als deixebles.
“No tingueu por”.
“Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres”.
I els convida a viure com Ell i els diu que no estan sols. I ells s’alegren de veure el Senyor.
 
Alegrem-nos-en, també nosaltres, que amb el nostre treball ens esforcem a guarir els qui pateixen i escoltar els qui se’ns acosten, que ens volem donar als altres amb amor i esperit de servei, que sabent que Déu ens estima ens posem a la seva presència i compartim amb Ell el que sentim i vivim, que confiant en Ell volem ser fidels a la seva voluntat.
Ens sabem febles però volem que la nostra vida sigui Vida allà on som per anar fent camí amb Jesús i amb els altres cap a la Vida plena que només Déu ens pot donar.
 
Seguint Jesús la nostra Pasqua serà bona per a nosaltres i per a tothom.

Bona Pasqua!