04/03/2023

Igualtat i dignitat – la precarietat laboral s’escriu en femení

"Les organitzacions que formem la iniciativa Església pel Treball Decent (ITD) denunciem la situació de precarietat laboral que pateixen milers de persones i que avui dia continua tenint majoritàriament rostre de dona".

Reivindiquem un canvi en l’organització de la societat on el centre sigui la persona i pugui tenir accés a una feina decent que suposi que dones i homes treballem en igualtat, dignitat, llibertat i seguretat.

La ratificació del Conveni i posterior aprovació del Reial decret llei 16/2022 que dona lloc a modificacions de diferents normatives relacionades amb el treball de la llar, ha suposat un avanç en el reconeixement de drets, sobretot en la històrica reivindicació de l’accés a la protecció enfront de l’atur. Però s’ han quedat fora altres reivindicacions que haurien suposat una veritable equiparació de drets laborals i de seguretat social, fonamentalment tot allò relatiu a les condicions particulars que comporta el treball que es desenvolupa de manera interna. Per això, seguim reivindicant que es produeixin els avenços necessaris perquè definitivament aconseguim una veritable equiparació de drets per a aquestes treballadores, així com el reconeixement social d’aquest treball fonamental per a la sostenibilitat de la vida.

La bretxa salarial persistent fa que les dones hagin cobrat de mitjana un 18,7% menys que els homes el 2022. I davant d’aquesta injustícia, [1]denunciem la desigualtat salarial que manté les dones en situació d’inferioritat i exigim que es corregeixin les desigualtats existents tant a nivell salarial com de les situacions que les originen.

L’ educació és un factor clau que determina en gran mesura no només l’ ocupabilitat de la joventut sinó la seva actitud i les condicions de treball. En la nostra tasca trobem una [2]especial dificultat d’accés al mercat laboral de dones joves; per això, demanem polítiques d’ocupació vinculades a l’educació per a l’ocupació i dirigides a reforçar les probabilitats que les joves trobin una ocupació. L’ efectiva posada en funcionament d’ aquestes mesures tindrà la seva repercussió en el declivi demogràfic, el percentatge de pobresa, l’ exclusió social i la diversitat en context laboral, i l’ emancipació juvenil.

A més del laboral, el camí cap a la igualtat de les dones travessa altres espais que inclouen l’església.  “Les dones que som Església reclamem des de fa anys el reconeixement sobre el rol que exercim, així com la igualtat i la dignitat de les dones en els ambients eclesiàstics i seguirem reclamant quela igualtat es faci costum a l’Església”. [3] Amb especial motiu enguany, en el qual està tenint lloc la fase continental del Sínode, i on les diòcesis espanyoles, han destacat el paper de la dona a l’Església, la seva participació plena i en condicions d’igualtat com una de les principals prioritats.

Des del nostre treball i suport constant cap a la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la vida, ens unim a la constant crida del papa Francesc per posar fi a les desigualtats de les dones en el mercat laboral, com la menor consideració dels riscos laborals en els treballs altament feminitzats i que porten problemes de salut,  i acabar amb la bretxa salarial, un “escàndol que els cristians han de rebutjar fermament”, juntament amb les conseqüències que tot això comporta. I que el treball que les dones realitzem sigui socialment reconegut i gaudeixi de les condicions laborals d’ un treball decent.

_____

[1] (Enquesta Anual d’Estructura Salarial, publicada per l’INE el passat mes de juny)

[2] (Canvis socials i ocupació de la joventut a Espanya: una mirada cap al futur. Estudi realitzat per l’INJUVE 2023)

[3] (Lema de La Revolta de dones a l’Església).