Agenda

V Jornada Mundial dels Pobres

 

Diumenge, 14 de novembre de 2021

El papa Francesc ens convoca a prendre consciència de la realitat que viu cada persona en situació de pobresa, exclusió i necessitat, alhora que ha començat el sínode, “Per una Església sinodal: comunió, participació i missió”, on s’obre un nou temps de discerniment i revisió del nostre seguiment de Jesús com a Poble de Déu.