Agenda

Reunió amb l’Hble. Sra. Violant Cervera, consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya

 

Aquesta serà la primera reunió institucional amb la nova consellera del Departament de Drets Socials en la qual volem refermar les línies de col·laboració actuals, comentar-li nous projectes i consultar-la sobre temes d’interès com la Renda Garantida de Ciutadania.