Agenda

I Jornada Mundial dels Avis i de la Gent Gran

 

El proper dilluns 26 de juliol, festivitat  de sant Joaquim i santa Anna, se celebra la I Jornada Mundial dels Avis i de la Gent Gran, amb el lema  «Jo soc amb tu dia rere dia», un lema que vol expressar la proximitat del Senyor i de l’Església a la vida de cada persona gran, especialment en aquest difícil moment de pandèmia, i que alhora també és una promesa de la proximitat i l’esperança que mútuament, joves i grans, poden expressar-se els uns als altres, sense oblidar la missió evangelitzadora, d’anunci, de pregària i de guiatge de la gent gran i els avis vers els joves.