Acción social

Programa infància i família

 
Centres oberts o de lleure per a infants, adolescents i joves (16 projectes)

Els centres oberts i de lleure s’adrecen a infants i adolescents d’entre 6 i 16 anys i a joves d’entre 16 i 21 anys i les seves famílies. Obren diàriament i en horari extraescolar de tarda-vespre, i s’hi duen a terme diferents programes d’habilitats i de creixement emocional, i activitats com el reforç escolar, esports, recerca de feina… S’hi vetlla pel seu creixement personal i perquè tinguin un bon estat de salut. Normalment s’hi garanteix el berenar i alguns dies el sopar. Alguns participants són immigrants que han vingut sols i no tenen familiars o amics que els puguin ajudar.

Reforç educatiu i pedagògic individual i grupal (143 projectes)

Aquests reforços compten amb professionals contractats i voluntaris que ajuden dues tardes per setmana infants i adolescents en etapa d’escolarització obligatòria, a fer les tasques escolars i millorar els hàbits d’estudi i treball.

Serveis de suport a famílies amb infants, a mares soles amb fills… (58 projectes)

En els espais de guarda, els infants són atesos mentre els pares i/o les mares fan cursos de formació d’oficis o de llengua. Amb el suport de professionals, voluntariat i els mateixos pares, els infants poden jugar i fer activitats. Els centres de suport maternoinfantils són espais de suport diari per a dones en estat de gestació avançat i/o amb fills d’entre 0 i 3 anys. La seva finalitat és acompanyar les dones en la criança dels seus fills i ajudar a consolidar llaços afectius protectors i generadors d’amor. També s’hi ofereixen tallers grupals per a famílies amb infants petits. En altres projectes s’acompanya diàriament famílies amb fills menors de 6 anys. Se’ls acompanya de manera integrada i integral en els diferents aspectes de la vida familiar: criança dels petits i els seus germans, temes escolars, formació dels pares i mares, recerca d’habitatge, salut…

Servei d’atenció a domicilis per a famílies (3 projectes)

Es tracta d’un servei assistencial i educatiu a domicili per donar suport a les necessitats de la vida diària com: la higiene, l’alimentació, la salut, la cura dels fills, l’organització de la llar…

Centres residencials per a famílies i infants (6 projectes)

Són per a dones soles, per a dones amb fills i alguns per a infants sols. N’hi ha que són per a situacions d’urgència en casos de violència domèstica. D’altres són per poder-s’hi estar un any o més. S’hi ofereix un espai de contenció i seguretat i s’hi acompanya les persones en el seu procés de recuperació de les situacions de violència i/o vulnerabilitat que han viscut.