Acción social

Programa de Cobertura de les Necessitats Bàsiques

Ajuts econòmics en metàl·lic a persones i famílies perquè puguin fer front a les despeses de necessitats bàsiques.

 

Programa de Cobertura de les necessitats bàsiques

Serveis d’Ajudes Econòmiques (SAE) (213 projectes) Aquest servei facilita ajuts econòmics en metàl·lic a persones i famílies perquè puguin fer front a les despeses d’alimentació, lloguer, habitacions rellogades, transport, despeses escolars, medicació, etc. Són temporals i sempre es porten a terme amb un seguiment social de la persona o família per part dels professionals de Càritas.

Ajuts en espècie: aliments, roba, parament de la llar, material ortopèdic… (493 projectes) Lliurament d’aliments, roba, productes d’higiene, parament de la llar i altres ajuts que permeten cobrir les necessitats bàsiques. La majoria formen part de la xarxa de les Càritas parroquials i arxiprestals. Actualment alguns punts s’estan agrupant en diferents centres de distribució d’aliments per oferir a les famílies una alimentació més completa i variada.