Noticia25/10/2023

Col·legis professionals insten al Parlament de Catalunya a aprovar la llei catalana del sensellarisme

El dilluns 23, el Col·legi de Periodistes de Catalunya va acollir l’acte “Una llei pels drets de les persones sense llar. Una llei de dignitat”. L’acte ha comptat amb la participació de set col·legis professionals de diferents disciplines, que han volgut mostrar el seu suport a la llei.

Salvador Maneu, Director de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona i representant de les cinc entitats promotores, ha volgut agrair el suport dels col·legis professionals, recordant que la iniciativa té la voluntat de redreçar un sensellarisme que ha empitjorat, i que malauradament no ha deixat de créixer en els darrers anys al conjunt de Catalunya. “Estimen que 18.000 persones es troben en situació de sensellar a Catalunya, un 80% més que l’any 2016. El sensellarisme ja no respecta gairebé ningú: joves, gent gran, dones, famílies (especialment monoparentals), persones amb feina amb salaris insuficients per accedir a un habitatge, persones amb una malaltia mental, espanyols, estrangers… És una realitat que atempta contra la dignitat de les persones que ho pateixen i que a la vegada corroeix la dignitat del conjunt de la societat que ho tolera, que ho tolerem”. Les entitats han denunciat que hi ha elements estructurals que no ajuden a evitar situacions de sensellarisme, com ara el preu dels lloguers o la consolidació d’un mercat laboral asimètric que genera feines no qualificades i condicions precàries.

Antoni Milian, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i director i impulsor de la iniciativa, s’ha mostrat convençut que la Proposició de llei s’aprovarà. “Hem constatat interès en la gran majoria dels grups parlamentaris. No aprofitar aquesta oportunitat, fora un fracàs rotund de la nostra societat. Evidenciaria que no som capaços d’atendre els més exclosos dels exclosos”. També ha recordat que hi ha un buit legal en la protecció de les persones sense llar, i que és imprescindible omplir-lo per acabar amb el patiment i la indignitat amb què viuen. Per Milian, l’aprovació de la llei (que ja fa gairebé dos anys que va entrar al registre del Parlament de Catalunya) permetrà l’estabilitat en les polítiques públiques sobre el sensellarisme i afavorirà una manera més ordenada i eficient d’abordar-lo. “Abandonarem el mer assistencialisme per adoptar la lògica dels drets, que és molt més garant”, ha dit.

“L’esperança de vida de les persones sense llar en el nostre entorn se situa 30 anys per sota que la de la població general”

A la iniciativa s’hi han sumat set col·legis professionals, que són el de Periodistes de Catalunya, l’oficial de l’Advocacia de Barcelona, el de Psicologia de Catalunya, el de Pedagogia de Catalunya, el de Treball Social de Catalunya, el d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i el de Metges de Barcelona.

Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha explicat que la funció del periodisme és informar i conscienciar a la ciutadania evitant les estigmatitzacions. “Els mitjans de comunicació són eines transformadores, i hem d’explicar que ningú viu al carrer per decisió pròpia. Els periodistes tenim un compromís amb els drets humans”, ha remarcat. Martí Batllori, membre de la Comissió Normativa del Col·legi Oficial de l’Advocacia de Barcelona, ha indicat que actualment hi ha un model que malauradament trepitja la dignitat de les persones, i per això la importància d’aquesta llei. “És un pas necessari per defensar la dignitat de la persona. Els advocats atenem moltes persones que han patit situacions de violència per la seva condició de persones en situació de sensellar, i cal defensar-les amb el màxim d’eines possibles, com és el cas d’aquesta llei”. En nom del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha intervingut el seu Degà, Guillermo Mattioli, advertint que la manca de llar pot derivar en patologies que afecten la salut mental. “L’estigma que pateixen les persones en situació de sensellar destrossa el sentit de la vida. El poder destructiu de l’estigma no ens pot privar dels nostres drets, i tothom ha de tenir el dret a comptar amb una llar”. El Dr. Antoni Navio, vicepresident del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, ha recordat que garantir espais residencials dignes és indispensable per a una educació de qualitat adreçada als infants i joves que viuen situacions de sensellarisme. Conchita Peña, Degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, ha demanat continuar treballant amb les persones que es troben en situació de sensellar, facilitant més espais de relació, de convivència i d’acollida que ajudin a recuperar la dignitat i l’autonomia. Marta Fité, secretària del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, ha explicat que el sensellarisme és un fenomen que creix, i que el fet que persones amb feina es trobin en una situació de sensellerisme és fruit de les condicions laborals i de la dificultat d’accés a l’habitatge. Finalment, la metgessa de família i membre de la Junta del CoMB, Beatriu Bilbeny, ha advertit sobre l’efecte directe que tenen els determinants socials sobre la salut de les persones, i que les condicions relacionades amb la manca d’habitatge hi incideixen de manera molt cruel. “L’esperança de vida de les persones sense llar en el nostre entorn se situa trenta anys per sota que la de la població general”, ha conclòs.

Finalment, durant l’acte s’ha llegit el manifest pel reconeixement dels drets de les persones sense llar, l’eliminació del sensellarisme i l’aprovació urgent de la “Llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme” que s’està tramitant al Parlament de Catalunya i s’ha fet una fotografia de grup amb totes les entitats i col·legis que hi donen suport.

MANIFEST