Noticia18/05/2023

La Xarxa Espanyola contra la Tracta de Persones, de la qual Càritas forma part, urgeix al Govern espanyol l’aprovació de la llei

Demanen que l'avantprojecte de llei sigui aprovat en el pròxim Consell de Ministres i que es tramiti sota el procediment d'urgència.

La Xarxa Espanyola Contra la Tracta de Persones (RECTP), de la qual Càritas Espanyola és entitat col·laboradora, considera que estem davant d’una oportunitat històrica per garantir de manera integral la protecció de les víctimes d’explotació i explotació d’éssers humans en totes les seves formes.

Segons dades del 2022 del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i Crim Organitzat (CITCO) del Ministeri de l’Interior, tan sols 129 persones van ser identificades com a víctimes d’explotació sexual, de les més de 6.600 persones detectades en situació de risc per tracta d’éssers humans i explotació sexual. Aquestes dades no reflecteixen la dimensió real d’ aquesta greu violació de drets humans. D’acord amb l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNDOC) es calcula que, per cada víctima de tracta identificada, n’hi ha 20 més sense identificar.

Des dels diferents mecanismes internacionals, en particular, el Grup d’Expertes contra la Tracta d’Éssers Humans del Consell d’Europa (GRETA), insta les autoritats espanyoles, en el seu informe d’avaluació sobre Espanya de 2018, a adoptar un pla integral que abordi totes les formes d’explotació, qualsevol que fos la finalitat d’explotació perseguida i no només la tracta amb finalitats d’explotació sexual,  i a millorar els procediments d’ identificació i assistència a les víctimes.

El Pla Normatiu Anual 2023, el Pla Operatiu per a la Protecció dels drets humans de les dones i les nenes víctimes d’explotació sexual i dones en contextos de prostitució (Pla Camí, 2022-2026), l’Estratègia Estatal contra Violències Masclistes (2022-2025), l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible (2030) i el Pla Estratègic Nacional contra la Tracta i l’Explotació d’Éssers Humans (PENTRA,  2021-2023) contemplen la voluntat del Govern de posar en marxa una llei orgànica integral contra l’explotació i explotació d’éssers humans que abordi totes les formes d’explotació i que doni resposta a les recomanacions de mecanismes internacionals.

De la mateixa manera, l’Estratègia d’Erradicació de la violència sobre la infància i l’adolescència preveu l’adopció de reformes legislatives alineades amb la LO 8/2021 que garanteixin una aproximació integral a la violència cap a la infància i l’adolescència, inclosa l’explotació de nenes, infants i adolescents.

No obstant, a pocs mesos que finalitzi la legislatura, sembla que hi ha absoluta falta de voluntat política per part de l’Executiu de complir amb aquest compromís i amb les seves obligacions internacionals. Per això, demanem al Govern que, en el pròxim Consell de Ministres, que se celebri el mes de maig, aprovi l’avantprojecte de llei perquè pugui iniciar la seva tramitació parlamentària i protegeixi els drets de totes les víctimes.

Des de la RECTP portem més de deu anys insistint a les autoritats espanyoles en la necessitat que l’Estat compti amb una llei integral que abordi totes les formes d’explotació, tipus d’explotació i formes d’esclavitud. El mes de desembre la RECTP va fer aportacions a l’avantprojecte de llei en línia amb els estàndards internacionals durant el tràmit d’audiència i també es va dirigir als Ministeris competents per traslladar-los les seves preocupacions i recomanacions. Des d’aleshores han passat ja cinc mesos i seguim esperant la seva aprovació.

Moment crític

Les organitzacions de la societat civil demanem al Govern que aprovi urgentment l’avantprojecte de llei en el pròxim Consell de Ministres. Estem en un moment crític a nivell polític amb eleccions autonòmiques i municipals molt pròximes i amb Espanya ostentant la Presidència de la UE a partir de l’1 de juliol de 2023.

El Govern no ha de deixar passar aquesta oportunitat perquè la llei es pugui tramitar de forma urgent al Parlament i s’ aprovi abans que es produeixi la dissolució de les Corts Generals en l’ últim trimestre de l’ any. Si no es fa, lamentablement Espanya haurà incomplert amb el seu compromís amb les víctimes d’éssers humans i també amb les seves obligacions internacionals. Només es tracta de voluntat política. A què espera el Govern per fer-ho?

Organitzacions membre de la RECTP: A21, APRAMP, Askabide, Associació Amar Dragoste, Associació Nova Vida, Associació Trabe, CEAR, Diaconia, FAPMI, Federació Andalusia Acull, Federació de Dones Progressistes, Fiet Gratia, Fundació Amaranta, Fundació APIP-ACAM, Fundació Cepaim, Fundació Creu Blanca, Metges del Món, Dones en Zona de Conflicte, Oblates, ONG Rescat, Programa Daniela, Projecte Esperança, Themis, Villa Teresita i Womenslinkworldwide; a més de les organitzacions col·laboradores de la RECTP: Accem, Amnistia Internacional, Antena Sud contra la Tracta, Càritas, Creu Roja i Save the Children.