Noticia07/01/2021

CARTAES ha estat reconeguda a Europa com a exemple de bones pràctiques en la gestió de la Deixalleria de Tàrrega

CARTAES ha estat escollida com a exemple de bones pràctiques en la gestió d’una deixalleria.

 

L’empresa d’Inserció social CARTAES de Càritas Parroquial Tàrrega, va ser escollida l’any 2019 per formar part del Comitè Estratègic Català constituït per treballar en el projecte europeu interregional SUBTRACT. Aquest projecte, format per 7 socis de diferents països de la Unió Europea, vol  millorar el funcionament de les pimes dedicades a la reutilització i a la preparació per a la reutilització de residus. El Comitè està format per 34 membres de diferents entitats del sector públic, del sector privat i de l’àmbit universitari. Aquest projecte europeu, finançat principalment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, posa el focus en els centres de reutilització i en la seva condició de pimes i busca identificar les condicions necessàries per tal de que aquestes empreses siguin econòmicament, socialment i ambientalment sostenibles.

L’any passat es va centrar en l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques en la preparació per a la reutilització de residus. Dels casos d’èxit de  Catalunya CARTAES ha estat escollida com a exemple de bones pràctiques en la gestió d’una deixalleria, conjuntament amb Formació i Treball, que ha explicat la seva experiència en la gestió del tèxtil i eReuseque ha explicat la seva experiència en la preparació per a la reutilització de residus elèctrics i electrònics. CARTAES ha pogut explicar, a la resta de països d’Europa que participen al projecte SUBTRACT, què fan, com es financen i quin és el procés que segueixen per allargar la vida útil dels productes i evitar així que es converteixin en residus i acabin a l’abocador.

La presentació amb 36 participants de diversos països, ha estat acollida amb molt entusiasme pels socis del projecte, tant pel que fa als objectius mediambientals, socials, i econòmics que aconsegueix CARTAES amb la seva activitat.

El Projecte SUBTRACT té una durada de 42 mesos dividits en dues fases. Una primera, de 30 mesos de durada, l’actual, en la que s’ha intercanviat experiències, coneixements i casos d’èxit de centres de reutilització al context social dels diferents membres del projecte, i una segona fase d’un any de duració, on es durà a terme la implementació dels plans d’acció regionals que sorgeixin de la primera fase.