Noticia10/06/2021

Càritas augmenta en un 45% les ajudes per a cobrir les necessitats bàsiques

La generositat en les donacions de persones i empreses ha incrementat un 13%

 

«No hagués pensat mai que vindria a fer cua a Càritas…». Aquesta és una de les frases més escoltades a Càritas en els darrers mesos i que reflecteixen bé la situació social i econòmica de moltes persones i famílies arran de la pandèmia de la Covid-19. Ho va constatar el director de Càritas Diocesana de Tarragona, Salvador Grané, en la presentació de la Memòria anual 2020, dijous dia 3 de juny. Gané va explicar que «la pandèmia ha agreujat la vulnerabilitat de moltes persones que ja es trobaven en situació d’exclusió social però també ha incorporat d’altres que no hi estaven i que s’hi han trobat de manera sobtada, en part per la pèrdua dels llocs de treball». El director de Càritas Diocesana de Tarragona va constatar que la solidaritat ha fruït —la generositat en les donacions de persones i empreses ha incrementat un 13%—però moltes persones han quedat al marge de les ajudes.

Per la seva part, l’arquebisbe Joan Planellas, president de Càritas Diocesana de Tarragona, va manifestar un «agraïment profund a tot el treball que realitza Càritas en la vessant social, especialment en el darrer any» i va destacar la seva acció educadora per mitjà de la solidaritat, la consciència crítica i l’esperit comunitari vetllant per promoure un veritable i eficient «servei de caritat».

La coordinadora d’Acció social, Goretti Cebrián, va explicar que durant l’any 2020, a l’arxidiòcesi de Tarragona, es va incrementar l’activitat en un 33% atenent 8.236 llars, beneficiant un total de 21.329 persones. Cebrián va explicar que Càritas impulsa actualment 9 programes que aglutinen 30 projectes socials. D’entre aquests programes, el que ha augmentat més la seva activitat —fins a un 45% de mitjana—, ha estat el d’ajudar a cobrir les necessitats bàsiques, sobretot a l’inici de l’emergència sanitària.

D’altra banda, Pilar Ribas, coordinadora de l’Observatori Social de Càritas, va explicar que «pel que fa al perfil de les persones ateses, un 70% han estat dones» i va subratllar que «aquest indicatiu ens mostra una feminització de la pobresa». També va explicar que les famílies amb més risc de vulnerabilitat són les que tenen fills a càrrec —el 55% de les persones ateses— i que es mantenen força estables els percentatges de les persones soles —el 21% de les persones ateses—.

Finalment, Ribas va constatar que la pandèmia ha agreujat la precarietat laboral, ha incrementat el número de llars que viuen sense cap ingrés i ha dificultat l’accés a l’habitatge i que s’ha fet evident l’exclusió com a conseqüència de l’acceleració en la digitalització.