Noticia30/03/2021

104 persones més a prop de la regularització

S'estan realitzant cursos de formació en competències lingüístiques bàsiques en català, coneixements laborals i d’estrangeria i coneixements de l’entorn a persones migrades en situació irregular.

 

El projecte Arrela’t de Càritas Diocesana de Tarragona està realitzant cursos de formació en competències lingüístiques bàsiques en català, coneixements laborals i d’estrangeria i coneixements de l’entorn a persones migrades en situació irregular.

En total entre els mesos de gener a juliol, es faran 8 cursos de 120 hores cadascun. Els cursos es realitzaran al Vendrell, Tarragona, Salou, Cambrils i Torredembarra. Aquesta formació compta amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del Fons Social Europeu, i amb la coordinació dels respectius serveis municipals de Primera Acollida.

Aquest projecte contribueix a que les persones migrades es formin afavorint la seva integració a la societat d’acollida, ja que el coneixement de la llengua és un dels elements clau per a la inclusió social i laboral de les persones. Tots els cursos es fan en horari de matí i són presencials, per facilitar que, a més d’aprendre, les persones participants estableixin vincles i xarxes de suport entre elles.

Aquest seguit de formacions forma part d’un itinerari d’acompanyament a les persones que atenen a Càritas, que va des de la cobertura de les seves necessitats més bàsiques fins a la inserció laboral, perquè tinguin les oportunitats necessàries per a una vida amb tots els drets.

En els dos primers cursos, que es van iniciar el mes de gener i van acabar el 19 de març, hi han participat 28 persones de Tarragona i del Vendrell. Aquest mes de març s’han iniciat els cursos a Salou i a Cambrils amb una participació de 29 persones. Les mesures COVID-19 han fet disminuir la capacitat dels cursos, tot i que han detectat un augment de la demanda d’aquestes formacions i es té la previsió de formar 104 persones al llarg de l’any 2021.